Revenue Management Division

Joint Secretary

Mr. Bhupal Baral

Joint Secretary , Revenue Management Division

News

Image Date Title Download
2018-12-06 00:00:00 प्रेश विज्ञप्ति २०७५।०८।२० गते (अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक)
2018-12-05 00:00:00 Nepal-Korea (ROK) Chamber of Commerce and Industry's program "Nepal Korea Business Night 2018" on December 5, 2018.
2018-11-30 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०८।१४ (Doing Business )
2018-11-30 00:00:00 संलग्न समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसारको आयोजना / कार्यक्रम तोकिएको ढाँचामा २०७५ मंसिर मसान्त सम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउन सबै प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ
2018-11-30 00:00:00 संलग्न समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसारको आयोजना / कार्यक्रम तोकिएको ढाँचामा २०७५ मंसिर मसान्त सम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउन सबै प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ
2018-11-29 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०८।१३ ( माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा इटालीको राजधानी रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यकारी वोर्डलाई मंसिर ११ गते सम्वोधन गरी स्वदेश फिर्ता भइ जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति। )
2018-11-27 00:00:00 Statement by Dr. Yuba Raj Khatiwada, Minister of Finance, Nepal at the Executive Board Meeting of World Food Program, Rome, 27 November 2018
2018-11-23 00:00:00 Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada sits in a meeting with Japanese delegates, at Ministry of Finance, on Friday, November 23, 2018.
2018-11-23 00:00:00 France Ambassador His Excellency Mr. Francois-Xavier LEGER paid Courtesy Call to Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada on 23rd November 2018 at Ministry of Finance.
2018-11-23 00:00:00 माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा ज्यूले मिति २०७५ मंसिर ०७ गते सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका प्रादेशिक गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिज्यूको रुपमा सम्वोधन गर्नु हुँदै ।