Planning, Monitoring and Evaluation Division

Publication

प्रेस विज्ञप्ति २०७९।१०।१७
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७९ कार्तिक देखि २०७९ पौषसम्म)
प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०९।१७
Press Release 2079-09-13
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७९ श्रावण देखि २०७९ असोजसम्म)
प्रेस नोट
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५ को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७९ बैसाख देखि २०७९ असारसम्म)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली २०६५ को नियम ३ को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयको २०७८ माघ देखि २०७८ चैत्रसम्मको (तेस्रो चौमासिक) प्रगति विवरण

Joint Secretary

Mr. Ananda Kafle

Joint Secretary , Planning, Monitoring and Evaluation Division

Introduction

To enhance good practice of performance and standard through quality control and productivity through effective and efficient utilization of resources and enhance domestic revenue base.