Select Category:
Image Date Title Download
2020-11-24 00:00:00 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
2020-07-16 00:00:00 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
2020-05-10 00:00:00 विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
2020-03-13 00:00:00 सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरू
2020-02-24 00:00:00 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
2020-02-09 00:00:00 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
2019-08-04 00:00:00 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
2019-08-04 00:00:00 नयाँ तलबमान र सुविधा
2019-05-11 00:00:00 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
2019-01-20 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५
2018-12-21 00:00:00 मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन
2018-09-17 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७५ ।७६ को नीति , कार्यक्रम तथा बजेट र कार्यान्वयन खाका सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका
2018-05-21 00:00:00 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
2018-05-09 00:00:00 विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
2018-03-30 00:00:00 देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट जारी श्वेतपत्र
2018-03-05 00:00:00 Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
2018-03-05 00:00:00 National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
2018-01-16 00:00:00 स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
2017-12-18 00:00:00 गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
2017-10-22 00:00:00 अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण
2017-10-14 00:00:00 Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC 13 October 2017
2017-02-01 00:00:00 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
2016-05-09 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
2016-02-10 00:00:00 Press Release
2016-02-10 00:00:00 Press Release
2016-01-07 00:00:00 आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२
2015-12-11 00:00:00 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशा सम्वन्धी श्वेतपत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना
2015-11-25 00:00:00 White Paper on the Current Economic Situation and Immediate way Forward
2015-11-24 00:00:00 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र २०७२
2015-07-09 00:00:00 संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
2015-06-23 00:00:00 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report
2014-09-01 00:00:00 Training Material Top 4 Most Famous ID Cases
2014-09-01 00:00:00 Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014
2014-09-01 00:00:00 Training Material Raj Rajaratnam Insider Trading
2014-09-01 00:00:00 Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File
2014-07-02 00:00:00 Rajaswa Chhutako Prabhav Mulyankan Pradibedan, 2070
2014-07-02 00:00:00 Gairkar Rajaswa Sudhar Karyadalako Pratibedan, 2070
2014-05-27 00:00:00 100 days Programs
2014-04-26 00:00:00 Development Cooperation Report FY 2012-13
2021-09-23 05:28:01 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी, २०७८
2021-09-23 05:28:01 मौद्रिक नीति २०७४/७५
2021-09-23 05:28:01 नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७१/७२
2021-09-23 05:28:01 विनियोजन विधेयक २०७१ को सिद्धान्त र प्राथामिकता