Select Category:
Image Date Title Download
2021-04-28 00:00:00 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म)
2021-02-04 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म)
2020-11-10 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (श्रावण देखि असोज मासान्तसम्म)
2020-09-15 00:00:00 सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई वर्ष छ महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरू​
2020-08-07 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (बैशाख देखि असार मासान्तसम्म)
2020-05-20 00:00:00 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म)
2020-02-14 00:00:00 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म)
2019-08-13 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म ।
2019-04-28 00:00:00 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७५ श्रावण देखि २०७५ चैत सम्म)
2019-03-01 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७५ पुस मासान्तसम्म ।
2018-08-01 00:00:00 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
2018-05-18 00:00:00 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
2018-03-02 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/१८
2018-02-21 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/०९
2018-02-21 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक विवरण २०७४ कात्तिक-पौष
2017-12-27 00:00:00 MDAC को प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०९/१२
2017-12-05 00:00:00 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) को प्रयोजनार्थ (2074 श्रावण 1 देखि 2074 आश्विन मसान्तसम्मको)
2017-08-20 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७४ साउन
2017-07-19 00:00:00 आ.ब. २०७४।७५ बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको प्रस्तुति
2017-07-12 00:00:00 Budget Speech Karyayojana Format 2017-18
2017-04-24 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2016-12-15 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर
2016-08-04 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ श्रावण
2016-01-31 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2015-12-23 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७२ पौष
2014-09-17 00:00:00 Public Notice according to Rights to Information Act, 2064 (2071 Bhadra)
2014-06-23 00:00:00 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
2013-09-27 00:00:00 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Shrawan to Bhadra Mahina)
2012-08-08 00:00:00 Suchanako Hak Sambandhi Ain [Updated Jestha 2070]
2012-07-31 00:00:00 Suchanako hak sambandhi Ain [Updated upto Mangsir]
2012-07-17 00:00:00 Suchanako hak sambandhi Ain [Updated]
2012-07-03 00:00:00 Suchanako hak sambandhi Ain
2010-07-06 00:00:00 Sushasan Ain, 2064 Bamojim Artha Mantralayako Barshik Pradibedan
2010-07-01 00:00:00 Expenditure Forecast Detail, (FY 2010-11 to FY 2012-13)
2009-07-01 00:00:00 Budget Implementation Progress, 2009-10
2008-12-03 00:00:00 Finance News and Views Kartik, 2065 (Oct-Nov 2008)
2008-03-04 00:00:00 Finance News and Views Magh, 2064 (Jan-Feb 2008)
2007-09-25 00:00:00 Finance News and Views Bhadra, 2064 (Aug-Sep 2007)
2006-07-01 00:00:00 Budget Implementation Progress, 2006-07
2021-09-23 05:18:33 आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न।
2021-09-23 05:18:33 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७८ बैशाख देखि असार मसान्तसम्म)