Select Category:
ID Image Date Title Download
3250 2023-05-29 आर्थिक विधेयक २०८०
3175 2022-05-29 आर्थिक विधेयक २०७९
3072 1980-10-01 आर्थिक ऐन, २०३६
3073 आर्थिक ऐन, २०३५
3069 आर्थिक ऐन, २०३९
3070 आर्थिक ऐन, २०३८
3071 आर्थिक ऐन, २०३७
3096 2021-09-12 सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धि सूचना २०७८‌
3086 2021-09-10 आर्थिक विधेयक, २०७८ (प्रतिस्थापन)
3049 2021-08-05 आर्थिक अध्यादेश‚ २०७८
2474 2020-10-01 आर्थिक ऐन, २०७७
2088 2021-08-05 आर्थिक ऐन, २०७६
1928 2018-05-29 आर्थिक ऐन, २०७५
1272 2017-05-29 आर्थिक ऐन, २०७४
1155 2016-07-23 सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
2255 2016-07-14 आर्थिक ऐन, २०७३
1009 2015-07-14 आर्थिक ऐन, २०७२ (विधेयक)
729 2014-11-03 आर्थिक ऐन, २०७१ (विधेयक)
713 2013-07-07 आर्थिक ऐन, २०७० (अध्यादेश)
2476 2012-10-01 आर्थिक ऐन, २०६९ (अध्यादेश)
712 2011-10-01 आर्थिक विधेयक, २०६८
711 2010-08-01 आर्थिक ऐन, २०६७ (अध्यादेश)
342 2009-10-01 आर्थिक विधेयक, २०६६
2484 2009-10-01 आर्थिक ऐन, २०६६
462 2008-10-01 आर्थिक विधेयक, २०६५
343 2007-10-01 आर्थिक विधेयक, २०६४
2482 2007-10-01 आर्थिक ऐन, २०६४
344 2006-10-01 आर्थिक विधेयक, २०६३
2480 2006-10-01 आर्थिक ऐन, २०६३
2472 2021-07-27 आर्थिक ऐन, २०६२ (अध्यादेश)
2256 2004-10-01 आर्थिक ऐन, २०६१ (अध्यादेश)
2470 2003-10-01 आर्थिक ऐन, २०६० (अध्यादेश)
2468 2002-10-01 आर्थिक ऐन, २०५९ (अध्यादेश)
2466 2001-10-01 आर्थिक ऐन, २०५८
2464 2000-10-01 आर्थिक ऐन, २०५७
2462 1999-10-01 आर्थिक ऐन, २०५६
2460 1998-10-01 आर्थिक ऐन, २०५५
2458 1997-10-01 आर्थिक ऐन, २०५४
2456 1996-10-01 आर्थिक ऐन, २०५३
2454 1995-10-01 आर्थिक ऐन, २०५२ (अध्यादेश)
2452 1994-10-01 आर्थिक ऐन, २०५१
2450 1991-10-01 आर्थिक ऐन, २०४८
2448 1990-10-01 आर्थिक ऐन, २०४७
2446 1989-10-01 आर्थिक ऐन, २०४६
2444 1988-10-01 आर्थिक ऐन, २०४५
2442 1987-10-01 आर्थिक ऐन, २०४४
2440 1986-10-01 आर्थिक ऐन, २०४३
2438 1985-09-30 आर्थिक ऐन, २०४२
2436 1984-09-30 आर्थिक ऐन, २०४१
2434 1983-09-30 आर्थिक ऐन, २०४०