Select Category:
Image Date Title Download
2021-09-10 00:00:00 अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ द्वारा अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्‍घीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०७८/७९)
2021-05-29 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य
2020-05-20 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०७७/७८
2019-06-19 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०७६/७७
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१०/११
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०११/१२
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१२/१३
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१३/१४
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१४/१५
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१५/१६
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१६/१७
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१७/१८
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१८/१९
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०१९/२०
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०२०/२१
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०२१/२२
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०२२/२३
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०२३/२४
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०२४/२५
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०२५/२६
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०२६/२७
2018-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०७५/७६
2018-01-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २००९/१०
2017-05-29 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०७४/७५
2016-05-28 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०७३/७४
2015-07-14 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०७२/७३
2014-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०७१/७२
2013-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०७०/७१
2012-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६९/७०-१
2012-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६९/७०- चैत्र
2011-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६८/६९
2010-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ असार
2010-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ मङ्सिर
2009-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६६/६७
2008-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असोज
2008-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असार
2007-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६४/६५
2006-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६३/६४
2005-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६२/६३
2004-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६१/६२
2003-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०६०/६१
2002-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५९/६०
2001-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५८/५९
2000-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५७/५८
1999-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५६/५७
1998-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५५/५६
1997-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५४/५५
1996-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५३/५४
1995-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५२/५३
1994-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५१/५२
1993-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०५०/५१
1992-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०४९/५०
1991-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०४८/४९
1990-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०४७/४८
1989-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०४६/४७
1988-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०४५/४६
1987-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०४४/४५
1986-10-01 00:00:00 बजेट वक्तव्य २०४३/४४
1985-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०४२/४३
1984-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०४१/४२
1983-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०४०/४१
1982-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३९/४०
1981-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३८/३९
1980-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३७/३८
1979-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३६/३७
1979-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २००८/०९
1978-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३५/३६
1977-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३४/३५
1976-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३३/३४
1975-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३२/३३
1974-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३१/३२
1973-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०३०/३१
1972-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०२९/३०
1971-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०२८/२९
1970-09-30 23:45:00 बजेट वक्तव्य २०२७/२८