SN Name Appointed Date Terminal Date
1 Subarna Samsher Rana
2 Kesher Samsher Rana
3 Matrika Prashad Koirala
4 Rishikesh Shah
5 Surya Bahadur Thapa
6 Surendra Bahadur Basnet
7 Dr. Vesh Bahadur Thapa
8 Dr. Yadav Parshad Panta
9 Bharat Bahadur Thapa
10 Pasupati Shamsher Rana
11 Dr. Devendra Raj Pandey
12 Girija Prashad Koirala
13 Mahesh Acharya
14 Bharat Mohan Adhikari
15 Sher Bahadur Deuwa
16 Badri Prashad Shrestha
17 Dr. Rup Jyoti
18 Dr. Rup Jyoti
19 Krishna Bahadur Mahara 2016-08-04 0000-00-00
20 Kritinidhi Bista
21 C.B. Singh
22 Yubraj Khatiwoda
23 Shankar Koirala
24 Barsha Man Pun
25 Surendra Pandey
26 Dr. Babu Ram Bhatrai
27 Madhukar Shamsher Rana
28 Rabindra Nath Sharma
29 Gyanendra Bahadur Karki 2017-06-07 2018-02-15
30 Bishnu Prasad Poudel
31 Dr. Ram Sharan Mahat 2014-02-25 0000-00-00
32 Bishnu Prasad Paudel 2078-02-21 2078-03-29