Image Date Title
2024-04-26 03:40:39 राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२४
2024-04-09 05:51:43 सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा - धितोपत्र बोर्ड
2024-04-01 06:42:15 आ.व. २०८१।८२ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना।
2024-04-01 04:02:54 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - मिति २०८०।१२।१७
2024-03-21 08:05:40 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2024-03-18 07:06:59 धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि परेका आवेदनको नामावली ।
2024-03-14 08:08:00 Call for the Update of the Existing Project Pipeline and Submission of New Project Pipeline for Nepal's Country Programme to the Green Climate Fund
2024-03-08 08:18:05 नाम सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा
2024-03-07 11:08:51 सेवाकालिन तालिम कार्यक्रम सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
2024-03-07 11:05:12 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2024-03-06 09:54:21 प्रतिभा डबली कार्यक्रम सम्बन्धमा
2024-03-04 11:22:03 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2024-03-04 08:18:24 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
2024-02-28 07:46:37 नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
2024-02-27 08:11:00 नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधी-२०८०
2024-02-22 11:19:13 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2024-02-22 09:37:06 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2024-02-20 10:00:00 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
2024-02-12 09:00:09 पुराना इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर सामान लिलाम विक्री आह्वानको सूचना (मिति २०८०।१०।२९)
2024-02-09 07:48:54 एकीकृत कर्मचारी परिवहन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (मिति: २०८०।१०।२६)
2024-02-09 07:46:02 कार्यालय सरसफाई सेवा खरिदका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (मिति: २०८०।१०।२६)
2024-02-04 11:01:33 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
2024-02-02 05:22:53 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
2024-01-24 11:53:12 २०८० पौष मसान्त सम्म दिइएको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर, स्रोत सहमति र ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डमा प्रदान गरिएको राय / परामर्श / सहमतिको विवरण।
2024-01-17 09:07:57 सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
2023-12-29 07:21:29 कार्यालय सरसफाई सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको प्रकृया रद्द भएको सूचना
2023-12-27 04:30:07 कार्यकारी निर्देशक पदका उम्मेदवारहरुको छनौट (शर्ट लिष्टिङ्ग) तथा प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सुचना
2023-12-21 07:38:18 २०८० श्रावण महिना देखि मंसिर मसान्तसम्म दिइएको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर, स्रोत सहमति र ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डमा प्रदान गरिएको राय / परामर्श / सहमतिको विवरण।
2023-12-21 07:36:12 मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्ने रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा।
2023-12-20 09:01:57 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2023-12-20 09:00:56 स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने सम्बन्धमा
2023-12-14 08:48:16 N-DAC को निर्णयको कार्यन्वयन प्रगति स्थिति पठाइदिने सम्बन्धमा
2023-12-05 06:14:50 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
2023-12-04 05:45:42 माग आकृति फाराम सम्बन्धमा
2023-11-29 10:24:26 सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
2023-11-27 06:09:43 सेवाकालिन तालिममा इच्छुक सहभागीहरुको नामावली पठाइदिने सम्बन्धमा।
2023-11-23 09:25:33 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2023-11-21 08:45:02 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2023-11-09 15:10:16 कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सूचना
2023-11-08 08:43:52 सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०
2023-11-08 07:01:25 Press Release 2080-07-22
2023-11-07 09:41:21 Press Release 2080-07-21
2023-11-07 07:00:47 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
2023-11-07 06:58:51 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
2023-11-06 05:39:53 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना
2023-10-29 07:52:47 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2023-10-19 11:33:17 SEDP तालिममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा।
2023-10-17 10:36:45 सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०
2023-10-11 10:07:51 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा
2023-09-26 04:53:06 Press Release 2080-06-09
2023-09-26 04:38:56 एकीकृत कर्मचारी परिवहन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृत भएको सूचना
2023-09-21 04:27:36 Press Release 2080-06-04
2023-09-17 11:04:15 Press Release 2080-05-31
2023-09-05 05:29:10 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
2023-09-05 05:28:46 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
2023-09-01 07:15:24 Bid Addendum
2023-08-24 10:21:15 Procurement of Supply and Delivery of Stationery Items (MOF/G/NCB/03/2080-81) and Printer Toner (MOF/G/NCB/04/2080-81)
2023-08-24 07:59:18 कार्यालय सरसफाई सेवा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
2023-08-24 07:58:44 एकीकृत कर्मचारी परिवहन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
2023-08-06 11:56:40 Press Release 2080-04-21
2023-07-20 07:40:34 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ।
2023-06-22 11:59:05 Press Release
2023-06-05 16:04:42 Press Release
2023-06-04 07:10:53 स्पष्ट पारिएको ।
2023-05-25 07:45:19 मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) बन्द हुने सूचना।
2023-04-08 10:08:05 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!!!!!!
2023-03-30 04:18:25 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना
2023-03-28 11:16:50 सूचना कार्यान्वयन सम्बन्धमा
2023-03-23 08:40:32 प्रतिभा वा आइडिया पठाउन परिपत्र सम्बन्धमा
2023-03-19 09:45:46 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
2023-03-16 08:53:06 Press Release
2023-03-16 08:03:31 कार्यान्वयन सम्बन्धमा
2023-02-20 12:03:27 सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धी सूचना
2023-02-14 11:39:09 सेवाकालिन तालिम (रा.प. द्वितीय)
2023-02-12 10:10:32 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गर्नु भएको सम्बोधन ।
2023-02-10 06:28:17 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सम्बन्धमा
2023-02-10 06:24:16 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना
2023-02-08 06:19:06 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा
2023-02-07 06:50:45 भ्रष्टाचार विरुद्धको सूचना
2023-01-26 21:38:40 Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Network Switches, Wireless Controller and Access Points, Wireless P2P and Network Management and Monitoring Systems
2022-12-21 08:54:14 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
2022-12-18 04:53:24 Supply, Commissioning, Installation, and Renewal of License Subscription and Support of Existing IT Equipment for Debt Operation and Management Software (DOMS)
2022-12-15 09:13:47 आचारसंहिता लागू नरहने सम्बन्धमा
2022-12-11 07:27:34 राजस्व पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
2022-12-07 08:42:27 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
2022-12-07 06:13:48 हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाले व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्ने बारेको सूचना
2022-12-06 08:49:47 रक्तदान कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा
2022-12-05 08:42:31 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा
2022-11-22 10:43:47 कर्मचारी संचय कोषको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
2022-11-18 06:53:52 मतदान स्थल तोकिएको सम्बन्धमा ।
2022-11-13 05:41:52 एकीकृत निजामती कर्मचारी परिवहन सेवा संचालन सम्बन्धी शीलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना
2022-11-09 08:01:10 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
2022-11-09 04:57:26 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना (सरसफाई)
2022-11-08 08:05:39 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना (मसलन्द र टोनर)
2022-10-31 11:02:02 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
2022-10-17 10:40:24 निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को पालन गर्ने सम्बन्धमा
2022-10-16 07:12:39 MA in Policy Economics - Williams College
2022-10-11 13:54:40 Press Release
2022-09-27 03:38:46 बोलपत्र आहवानको सूचना - कार्यालय सरसफाई सेवा खरिदका लागि बोलपत्र आहवान
2022-09-27 02:55:02 Invitation for Bids - Canteen Operation and Management
2022-09-25 07:45:56 कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा।
2022-09-18 09:14:18 कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
2022-09-18 08:40:17 कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
2022-09-14 09:09:12 National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) सम्बन्धी।
2022-09-13 09:48:42 EROPA सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धमा।
2022-09-06 05:10:51 निजामती सेवा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा
2022-09-04 05:55:46 एकीकृत निजामती कर्मचारी परिवहन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना (दोस्रोपटक)
2022-09-01 10:17:24 आर्थिक वर्ष २०७९।८० को पहिलो ४५ दिनमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित केही महत्वपूर्ण कार्यहरु
2022-08-29 10:46:47 Training Scholarships 2022-08-29
2022-08-29 10:43:21 JDS Scholarships 2023
2022-08-28 20:08:09 कार्यालय सामान खरिदको लागि विधुतीय बोलपत्र (E-Bidding) आह्वानको सूचना
2022-08-28 10:49:42 Call for international observers to observe "House of Representative and Provincial Assembly Election, 2022" of Nepal
2022-08-18 11:40:46 प्रेस नोट
2022-08-18 08:57:47 एकीकृत निजामती कर्मचारी परिवहन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
2022-08-17 12:15:57 प्रेस नोट
2022-08-16 11:55:46 कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा।
2022-08-16 04:51:11 २०७९ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी कायम भएको नयाँ तलवमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेडका सम्बन्धमा ।
2022-07-21 09:59:34 सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थी मनोनयन सम्बन्धमा।
2022-07-20 09:53:40 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
2022-07-20 05:19:38 आ.व. २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा।
2022-07-18 08:46:22 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा।
2022-07-17 03:20:06 २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धमा
2022-07-16 02:53:14 वैदेशिक अध्ययन-तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि सिफारिश गर्ने सम्बन्धमा
2022-07-15 08:31:02 छात्रवृत्तिसम्बन्धि सूचना
2022-06-24 11:40:09 निक्षेप तथा क़र्ज़ा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
2022-06-24 10:17:13 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा
2022-06-17 06:37:06 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना
2022-06-13 11:04:55 प्रेस विज्ञप्ति २०७९।२।३०
2022-05-31 13:52:33 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि ग‌‌ठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
2022-05-23 11:31:38 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
2022-05-19 10:36:00 Audit Services from International Audit Firms in association with National Audit Firm to assist the Auditor General in conducting the Financial Audit of the Nepal Rastra Bank
2022-05-08 09:14:36 Consultation Workshop on Road Asset Management
2022-05-02 11:49:01 Invitation for Nominations - IMF SARTTAC Course on Macro-Fiscal Analysis and Quantitative Methods
2022-04-07 06:55:46 आशयको सूचना
2022-04-04 02:08:08 Procurement of Supply, Commissioning, Installation and Renewal of Existing IT Equipment License, Subscription and Support
2022-03-27 13:52:14 वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्ति सम्बन्धी
2022-03-24 09:04:13 EROPA Conference सम्बन्धी सूचना
2022-03-16 00:22:26 Request for Expressions of Interest of Integrated Public Financial Management Reform Project (IPFMRP)
2022-03-15 12:52:18 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलव्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !!!
2022-03-14 11:43:52 नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी (दोस्रो पटक)
2022-03-06 11:34:04 नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी
2022-03-01 06:17:05 Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Branded All-in-One Desktop PCs
2022-02-24 05:32:05 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
2022-02-23 09:11:07 पुराना सामान लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचनामा सच्याइएको सम्बन्धमा।
2022-02-23 07:03:49 अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरु उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा
2022-02-21 08:58:39 कम्प्युटर/ भाषा/ ड्राइभिङ्ग तालिममा मनोनयनका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना
2022-02-17 07:35:05 पुराना सामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना
2022-02-15 06:06:32 सेवाकालीन तालिममा प्रशिक्षार्थिको नामावली सिफारिश सम्बन्धमा
2022-02-11 03:50:09 Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Branded All-in-One Desktop PCs
2022-02-10 10:16:32 बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०७८/७९
2022-02-09 07:55:07 पुराना सामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना
2022-02-08 11:24:50 नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
2022-02-08 10:51:59 पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत मनोनयन सम्बन्धमा।
2022-01-27 05:08:07 कोभिड-१९ सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने विषय (सङ्क्रमित तथा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बिदा)
2022-01-26 07:52:15 Booster Dose Vaccine (Covishield) लगाउने सम्बन्धमा।
2022-01-09 08:00:54 अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरु उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
2022-01-07 05:38:23 सेवाकालिन तालिम (रा.प. द्वितीय र तृतीय श्रेणी)
2022-01-05 07:30:36 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट २०७८ साउन देखि २०७८ मंसिरसम्म भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
2021-11-24 01:35:49 कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना
2021-11-11 01:32:20 कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना
2021-11-03 12:42:32 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना सच्याइएको बारे
2021-11-02 04:43:25 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना
2021-11-01 10:16:33 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
2021-10-31 11:53:34 नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
2021-10-24 10:25:55 सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
2021-10-22 07:33:06 MA in Policy Economics, Williams College, USA
2021-10-18 07:54:39 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी संशोधित मार्गदर्शन ।
2021-09-12 07:10:28 JDS (2022) छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा।
2021-09-12 05:04:48 Agreement between Government of Nepal and Government of Switzerland
2021-09-06 09:05:18 खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा ।
2021-08-20 08:44:18 प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा ।
2021-08-18 10:51:19 Swiss Government Excellence Scholarships सम्बन्धी सूचना।
2021-08-17 11:10:36 राजस्व परामर्श समितिका सुझाव तथा सिफारिशहरुको संगालो (२०६६-२०७८)
2021-08-17 11:06:16 नेपाल राजस्व परामर्श समितिको आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८
2021-08-12 08:38:04 २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने तलबमान
2021-08-04 07:53:07 कार्यालय सामान खरिदको लागि बिद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना
2021-07-18 11:01:36 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ।
2021-06-30 10:20:25 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
2021-06-15 00:00:00 Financial and Technical Cooperation of Germany to Nepal
2021-05-30 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यबारे प्रेस भेटघाट
2021-05-14 00:00:00 प्रेस नोट - कोभिड-१९ लाई सामना गने बजेट ल्याउछौं : अर्थमन्त्री पौडेल
2021-03-29 00:00:00 बैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
2021-03-09 00:00:00 नेपाल राजस्व परामर्श समिति गैर कर राजस्व उप-समितिको सूचना
2021-02-26 00:00:00 वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा। (KOICA)_Master's Degree Scholarship Program
2021-02-03 00:00:00 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व.२०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
2021-02-02 00:00:00 दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Contract Identification No: MOF/IT/01/77-78)
2021-01-10 00:00:00 Program in Economic and Public Policy(PEPP)-Japan
2021-01-07 00:00:00 Invitation for Sealed Quotation for the Development, Deployment and Support of MOF Website
2021-01-01 00:00:00 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
2020-12-30 00:00:00 EOI छनौट सम्बन्धमा Green Climate Fund (GCF) National Designated Authority को अत्यन्त जरुरी सूचना
2020-11-18 00:00:00 सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरूको विवरण
2020-07-27 00:00:00 पुराना इलेक्ट्रोनिक्स त‍था फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
2020-07-24 00:00:00 Master\'s Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms (Korea/ Seoul) छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा।
2020-04-05 00:00:00 ठेक्का नं. NP-MOF-136105-GO-RFB को म्याद थप गरिएको सुचना ।
2020-03-23 00:00:00 वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा KOICA - Korea University ( Master`s Degree Program in "Finance and Tax Policy" )
2020-03-20 00:00:00 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
2020-03-10 00:00:00 Notice Regarding Extension of Deadline for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
2020-03-03 00:00:00 बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा ।
2020-02-23 00:00:00 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
2020-02-20 00:00:00 SAARC Development Fund को Chief Executive Officer पदको विज्ञापन सम्बन्धमा
2020-02-18 00:00:00 कर्मचारीहरुको उपस्थिति व्यवस्था सम्बन्धमा ।
2020-02-14 00:00:00 नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
2020-02-11 00:00:00 Invitation of Bids for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
2020-02-06 00:00:00 पूराना इलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
2020-02-03 00:00:00 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
2020-01-26 00:00:00 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा ।
2020-01-24 00:00:00 पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा
2020-01-22 00:00:00 A Seminar on Transmission of Trade Shocks in Asia
2020-01-20 00:00:00 Seminar on Economic Policies 2020 तालिम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा
2019-12-31 00:00:00 नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्न गठित समितिको सूचना
2019-12-20 00:00:00 Procurement of Branded Laptop, Branded Desktop, Printer and Scanner
2019-12-17 00:00:00 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन सहित)
2019-11-29 00:00:00 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।
2019-11-22 00:00:00 नेपाल धितोपत्र बोर्ड को अध्यक्षको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
2019-11-04 00:00:00 हवाईसेवा आपूर्तिकालागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
2019-11-03 00:00:00 Call for Concept/Project Ideas for the development of Country Project Pipeline for the Green Climate Fund
2019-10-17 00:00:00 वैदेशिक अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
2019-09-26 00:00:00 विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075
2019-09-26 00:00:00 समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,2075
2019-09-24 00:00:00 Vacancy Announcement for Director, Economic and Infrastructure Windows, SAARC Development Fund
2019-09-19 00:00:00 Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2020
2019-09-16 00:00:00 संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ
2019-09-15 00:00:00 बोलपत्र आह्ववानको सूचना ( प्याकेज १: मसलन्द ।स्टेशनरी सामान प्याकेज २: प्रिन्टर टोनर सामान आपूर्ति )
2019-09-02 00:00:00 JDS Scholarship Programme - for Master\'s Degree and Doctoral Degree is now open.
2019-08-27 00:00:00 सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको तलबमान वृद्धि सम्बन्धमा ।
2019-08-05 00:00:00 Japan Government Scholarship at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) for Master and Ph.D. Programs मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
2019-07-23 00:00:00 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
2019-07-19 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
2019-07-14 00:00:00 न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा ।
2019-06-20 00:00:00 China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
2019-06-19 00:00:00 नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सवै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध
2019-06-16 00:00:00 सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
2019-06-16 00:00:00 प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
2019-06-15 00:00:00 India Technical & Economic Cooperation (ITEC) कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सम्वन्धमा ।
2019-06-14 00:00:00 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-04/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
2019-06-14 00:00:00 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-05/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
2019-06-14 00:00:00 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-03/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
2019-04-03 00:00:00 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
2019-04-03 00:00:00 Request for Expression of Interest (EOI) for Public Debt Management Expert
2019-04-03 00:00:00 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
2019-03-24 00:00:00 Request for Expression of Interest (EOI) for Lead Economist
2019-03-22 00:00:00 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
2019-03-13 00:00:00 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment[Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
2019-02-20 00:00:00 समायोजन प्रयोजनार्थ महालेखापरीक्षकको कार्यालय बाट प्राप्त कर्मचारीहरुको विवरण ।
2019-02-11 00:00:00 वैदेशिक अध्ययन / तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा (६ दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहुन ।)
2019-01-24 00:00:00 संघीय मामला तथा सामाय शासन मन्त्रालयमा प्रकाशन भए अनुसारको नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहका बिभिन्न पदहरुको ज्येष्ठता विवरण ।
2019-01-07 00:00:00 सम्माननीय प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ पौष २२ गते प्रतिनिधि सभालाई संबोधन गर्ने क्रममा उल्लेख गर्नु भएको केही तथ्यांकहरुको वारेमा सार्वजनिक सञ्‍चार माध्यम मार्फत आएका धारणा तथा टिप्‍पणी प्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।यस सन्दर्भमा अर्थ मन
2018-11-30 00:00:00 संलग्न समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसारको आयोजना / कार्यक्रम तोकिएको ढाँचामा २०७५ मंसिर मसान्त सम्म पेश गर्न अनुरोध गरिएकोमा नेपाल सरकारबाट २०७५-०९-०९ मा भएको निर्णय अनुसार २०७५ पुस मसान्त सम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्राल
2018-11-26 00:00:00 मिति २०७५।०८।१७ गते हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २७ आै अन्तरार्ष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।
2018-11-26 00:00:00 सावधिक जीवन बीमा सच्ञालन कार्यविधि, २०७५
2018-10-31 00:00:00 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।[२०७५।०७।१४]
2018-10-26 00:00:00 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
2018-09-23 00:00:00 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
2018-09-23 00:00:00 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
2018-09-20 00:00:00 Call for Application for Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2019
2018-09-04 00:00:00 निजामती सेवा दिवस, २०७५ मूल समारोह समितिका निर्णयहरू
2018-08-21 00:00:00 \"National Conference on Peace, Prosperity and Happiness \" मा सहभागी सम्बन्धमा ।
2018-08-20 00:00:00 सूचना प्रकाशन तथा विज्ञापन सेवा आपूर्तिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना ।
2018-08-01 00:00:00 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
2018-07-11 00:00:00 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा ३ दिन भित्र सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।(रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह )
2018-07-11 00:00:00 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा ३ दिन भित्र सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।(रा.प. द्धितीय श्रेणी वा सो सरह)
2018-07-10 00:00:00 Senior Executive Development Program (SEDP) मा सहभागी मनोनयन सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
2018-07-08 00:00:00 सुझाव पठाउने सम्बन्धमा ।
2018-06-21 00:00:00 Notice of Intent To Award The Contract
2018-06-20 00:00:00 ITEC Programme of Government of India
2018-06-08 00:00:00 नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
2018-05-31 00:00:00 Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) /Colombo Plan Scholarship Schemes
2018-05-24 00:00:00 लेख /रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
2018-05-16 00:00:00 राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
2018-05-16 00:00:00 राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
2018-05-11 00:00:00 राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
2018-05-09 00:00:00 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
2018-04-22 00:00:00 व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सप्ताह -२०७५ मा सहभागि हुने बारे ।
2018-04-22 00:00:00 गोरखा भूकम्पको तेस्रो समृति दिवसमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनी अवलोकनमा सहभागी हुने बारे ।
2018-04-20 00:00:00 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत Advanced Course on Governance and State Management विषयक (३० कार्य दिने ) सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा लागि उपयुक्त उम्मेद्धारले अावेदन (३ दिन भित्र ) दिने सूचना ।
2018-04-18 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।०५
2018-04-18 00:00:00 Press Releases 18 April 2018 LDM
2018-04-17 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ती २०७४।०१।०४ चुहावट
2018-04-12 00:00:00 Scholarship scheme for Central Bankers / Finance Ministry Officials of SAARC Countries
2018-04-12 00:00:00 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।
2018-04-11 00:00:00 चाडपर्व बिदा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
2018-04-11 00:00:00 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
2018-04-09 00:00:00 अर्थ सचिवज्यूले पदवहालीमा दिनुभएको निर्देशन
2018-04-06 00:00:00 China Aid Academic Degree Education Program अन्तर्गत Doctoral Program को लागि अावेदन (७ दिन भित्र ) दिने सूचना ।
2018-04-06 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।१२।२३
2018-04-05 00:00:00 कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको नियुक्ति सम्बन्धी गठित छनौट तथा सिफारिस समितिबाट सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरूको बर्णानुक्रमानुसारको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना
2018-04-04 00:00:00 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
2018-04-02 00:00:00 कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सूचना ।
2018-03-27 00:00:00 सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
2018-03-26 00:00:00 राष्टिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०७४ सम्बन्धमा ।
2018-03-20 00:00:00 सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
2018-03-11 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
2018-03-07 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
2018-03-06 00:00:00 वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
2018-03-06 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति
2018-03-05 00:00:00 वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
2018-03-05 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति
2018-03-02 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति
2018-02-26 00:00:00 प्रेस विज्ञप्ति
2018-02-23 00:00:00 नाम सिफारिश गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
2018-02-22 00:00:00 वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।
2018-02-21 00:00:00 Invitation for Bids
2018-02-12 00:00:00 उपस्थिति सम्बन्धमा
2018-02-05 00:00:00 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जान इच्छुक कर्मचारीले सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धमा ।
2018-02-02 00:00:00 प्रशिक्षार्थिा मनोनयन गरी पठाउने वारे।
2018-02-02 00:00:00 ENLISTMENT of LAW FIRMS
2018-02-01 00:00:00 प्रशिक्षार्थिाहरूको नाम मनोनयन गरी पठइदिने सम्बन्धमा ।
2018-01-29 00:00:00 शहीद दिवस,२०७४ भव्य रूपमा मनाउन सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा
2018-01-14 00:00:00 प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भौगोलिक कोडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
2017-12-31 00:00:00 काज जान इच्छुक कर्मचारीले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
2017-12-20 00:00:00 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF-IT 01/074-75)
2017-12-15 00:00:00 Program in Economic and Public Policy, Japan/ Scholarship
2017-11-22 00:00:00 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
2017-11-22 00:00:00 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रिक्त प्रशासक पद छनौट सम्बन्धी सूचना
2017-11-19 00:00:00 Clarification Notice (IFB No: MOF-IT 01/074-75)
2017-11-12 00:00:00 GCF National Accreditation Entity छनाैट सम्बन्धमा
2017-11-06 00:00:00 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
2017-10-29 00:00:00 कर्मचारी सञ्चय कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा खुला प्रतिश्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
2017-10-26 00:00:00 Request for Expression of Interest (EOI) & Terms of References (TORs)
2017-10-25 00:00:00 कर्मचारी सञ्चय कोष तथा राष्टिय़ बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४
2017-10-24 00:00:00 Invitation for Bids
2017-10-18 00:00:00 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF/01-074/75,MOF/02-074/75,MOF/03-074/75,MOF/04-074/75)
2017-10-11 00:00:00 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बैयत्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
2017-10-08 00:00:00 Colombo Plan Secretariat/Korea Scholarship
2017-10-04 00:00:00 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
2017-10-04 00:00:00 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
2017-10-03 00:00:00 मिति २०७४/०६/१० गतेको निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापन भएका उप-सचिवहरुको विवरण
2017-10-03 00:00:00 मिति २०७४/०६/१० गतेको निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापन भएका शाखा अधिकृतहरुको विवरण
2017-09-24 00:00:00 ITEC India Scholarships
2017-09-08 00:00:00 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडकोको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको छनौट सम्बन्धी सूचना
2017-09-06 00:00:00 CALL FOR APPLICATION FOR NATIONAL PUBLIC INSTITUTIONS, PRIVATE BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS INTERESTED IN SEEKING ACCREDITION AS DIRECT ACCESS ENTITY (DAE) STATUS UNDER THE GREEN CLIMATE FUND
2017-09-06 00:00:00 रक्तदान कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा
2017-08-27 00:00:00 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको छनौट सम्बन्धी सूचना
2017-08-10 00:00:00 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
2017-08-01 00:00:00 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
2017-08-01 00:00:00 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिका पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
2017-07-31 00:00:00 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
2017-07-31 00:00:00 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
2017-07-27 00:00:00 Professional Training on ICT & E-Governance (for Non-IT Officers) - Staff College
2017-07-27 00:00:00 Professional Course on Project Management (Technical Officers) - Staff College
2017-07-12 00:00:00 Professional Course on Management and Development (Staff College) -राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका अधिकृतहरु
2017-07-02 00:00:00 Invitation for Express of Interest for NLK Web Based Software
2017-06-20 00:00:00 E-learning Course
2017-06-11 00:00:00 PhD Scholarships Notice
2017-06-11 00:00:00 PhD Scholarships Notice
2017-05-28 00:00:00 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
2017-05-24 00:00:00 विश्व वातावरण दिवस ५ जुन, २०१७ (जेष्ठ २२, २०७४) लाई भव्यताका साथ मनाउने सन्दर्भमा
2017-05-22 00:00:00 IDE Advanced School Overseas Fellows Program Japan
2017-05-21 00:00:00 Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
2017-05-18 00:00:00 Summer School on lnternational Trade Theory and Practices
2017-05-03 00:00:00 सम्पत्ति शुद्दिकरण अनुसन्धान विभागको लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे सूचना
2017-04-18 00:00:00 राष्ट्रिय वौदिक सम्पत्ति नीति २०७३ स्वीकृत भएको बारे
2017-04-04 00:00:00 KOICA Scholarship
2017-04-03 00:00:00 Master of Chinese Economy
2017-03-30 00:00:00 Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
2017-03-29 00:00:00 MoFcoM scholarship and Youth of Excellence scheme
2017-03-26 00:00:00 अध्ययन तथा तालिम
2017-03-22 00:00:00 Master Degree on Finance and Tax Policy Scholarships
2017-03-13 00:00:00 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
2017-03-10 00:00:00 SDF Vacancy Announcement
2017-02-26 00:00:00 e-Payment सम्बन्धमा
2017-02-10 00:00:00 पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृत मनोनयन सम्बन्धमा
2017-02-09 00:00:00 2017 United Nations Public service Awards (UNPSA)
2017-02-09 00:00:00 Clarification to Pre-Bid Meeting Questions for Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipment’s (IFB No. IT/01/2073-74)
2017-02-07 00:00:00 2017 KOICA - KAIST Scholarship
2017-01-24 00:00:00 Invitation for Bids for “Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipments” (Contract Identification No: IT/01/2073-74)
2017-01-02 00:00:00 Notification of Award (ICB No: CM&ICSP/G/ICB/1)
2016-12-20 00:00:00 जापान अध्ययन गर्न जाने सम्बन्धमा
2016-12-20 00:00:00 GCF National Accreditation Entity Selection
2016-12-16 00:00:00 IFC MI Capital Markets Program सम्बन्धमा।
2016-11-22 00:00:00 SAARC Development Fund Vacancy Announcement for Assistance Director - Thimpu, Bhutan
2016-11-22 00:00:00 सरुवा एवं विभिन्न निकायहरुबाट माग गरिने सरुवा सहमति दिने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धमा
2016-11-03 00:00:00 Call For Application for National Organizations Seeking Accredited Entity (AE) Status Under The Green Climate Fund
2016-10-18 00:00:00 Addendum Notice from Tribhuvan Airport Customs Office
2016-09-30 00:00:00 Netherlands Fellowship Programme (NFP II)
2016-09-27 00:00:00 SAARC Development Fund Vacancy Announcement
2016-09-14 00:00:00 वोलपत्र खरिद तथा वोलपत्र दर्ता सम्वन्धी सूचना
2016-09-02 00:00:00 Notice of TIA Custom office of x-ray machine
2016-08-31 00:00:00 निजामती खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धमा
2016-08-30 00:00:00 निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धि
2016-08-15 00:00:00 बोलपत्र आह्वानको सूचना (मसलन्द)
2016-08-15 00:00:00 भिसा सिफारिसको लागि Online फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना
2016-08-11 00:00:00 बोलपत्र आह्वानको सूचना (सवारी साधन मर्मत)
2016-08-09 00:00:00 Scholarships Japanese Grant Aid (2073-04-25)
2016-08-03 00:00:00 बोलपत्र आह्वानको सूचना (मोटर पार्टस)
2016-08-02 00:00:00 Netherlands Fellowship Programme (NFP II)
2016-08-02 00:00:00 Scholarships JICA (Regional Revitalization in Disaster Prone Area) (2073-04-19)
2016-07-28 00:00:00 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम सम्बन्धि सूचना
2016-07-06 00:00:00 Request for Proposals for Appointment of External Auditor
2016-07-05 00:00:00 Standing List Published
2016-06-06 00:00:00 Nepal Administrative Staff College Training Notices
2016-05-24 00:00:00 IDEAS Scholoarships
2016-05-06 00:00:00 MOFCOM Scholarship Notice
2016-04-25 00:00:00 विद्यावारिधी शोधवृत्ति र छात्रवृत्ति, अनुसन्धानवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान र विशेष प्रतिभा प्रवर्दन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
2016-04-24 00:00:00 ITEC/Colombo Plan of Government of India
2016-04-22 00:00:00 मोटरसाइकल खरिद गर्ने सिलवन्दी वोलपत्र सम्बन्धी सूचना
2016-03-31 00:00:00 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा।
2016-03-30 00:00:00 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम सम्बन्धमा (रा. प. द्दितीय र तृतीय)
2016-03-20 00:00:00 आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागी सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको सूचना
2016-03-17 00:00:00 Notice for Post Doctoral Fellowship Progeramme in CIRDAP
2016-03-10 00:00:00 Notice of Addendum No 1
2016-03-01 00:00:00 पर्यटन विभागको सूचना
2016-02-26 00:00:00 Notice of Addendum No 1 250216
2016-02-02 00:00:00 Explanatory Seminar on the project for Human Resource Development Scholarship (JDS) by professors of Japanese universities
2016-01-28 00:00:00 Invitation for Bids for the Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Arrival Hand and Hold Baggage Inspection System and passenger screening equipment
2016-01-15 00:00:00 Invitation for Bids on Capital Market & Infrastructure Capacity Support Project
2016-01-11 00:00:00 MOF Transfers
2016-01-11 00:00:00 MOF Transfer
2015-11-19 00:00:00 Scholarships (2072-08-03)
2015-11-05 00:00:00 Scholarships (2072-07-19)
2015-10-30 00:00:00 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्बन्धि सूचना
2015-10-05 00:00:00 हवाई टिकट खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना
2015-09-24 00:00:00 Scholarship Notice (2072-06-07)
2015-09-17 00:00:00 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुमा भाद्र महिनामा गरिएको सरुवा विवरण
2015-09-03 00:00:00 SAARC Development Fund - ToR for BPR
2015-09-03 00:00:00 SAARC Development Fund -TOR for Strategic Plan For SDF
2015-09-03 00:00:00 SAARC Development Fund - TOR for investment advisory
2015-09-02 00:00:00 मसलन्द सामान आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
2015-09-02 00:00:00 SAARC Development Fund - Note Verbal
2015-09-02 00:00:00 SAARC Development Fund - Request for Proposal
2015-08-20 00:00:00 विज्ञापन सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउ प्रस्तावको सूचना
2015-08-05 00:00:00 चमेनागृह संचालन गर्ने सिलवन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना
2015-07-26 00:00:00 नेपाली युनिकोड दस्तावेजहरु सजिलै हेर्न सकिने सुचना
2015-07-26 00:00:00 Scholarships (2072-04-10)
2015-07-14 00:00:00 Budget - FY 2015-16
2015-07-01 00:00:00 Standing List Notice from FCGO
2015-05-22 00:00:00 Scholarships (2072-02-08)
2015-05-10 00:00:00 Vacancy Announcement: SAARC Development Fund Secretariat, Thimphu, Bhutan
2015-05-07 00:00:00 48th ADB Annual Meeting
2015-05-06 00:00:00 Notice on clearance of rescue and relief consignment
2015-04-26 00:00:00 Earthquake 2015
2015-04-13 00:00:00 सेवाकालिन तालिम (रा. प. द्दितिय श्रेणी)
2015-03-25 00:00:00 SAARC Development Fund (SDF) Request for Proposals
2015-03-19 00:00:00 राजस्व परामर्श समितिको सुचना
2015-03-19 00:00:00 Scholarships Notice (2071-12-05) Korea/KOICA
2015-03-03 00:00:00 Scholarships (2071-11-12) KAIST MBA Program for Government Officials
2015-03-03 00:00:00 सेवाकालिन तालिम (रा. प. तृतीय श्रेणी)
2015-02-08 00:00:00 SAARC Development Fund (SDF) Invites Applications for Appointing a new CEO
2015-01-26 00:00:00 Scholarships (2071-10-04)
2015-01-26 00:00:00 पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृतको लागि निवेदन आह्वान
2015-01-26 00:00:00 पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृतको लागि निवेदन आह्वान
2015-01-25 00:00:00 Tender Notice (False Ceiling)
2014-12-28 00:00:00 Letter of Intent (Painting)
2014-12-18 00:00:00 Letter of Intent (Vehicle Maintenance)
2014-12-11 00:00:00 Letter of Intent (Vehicle Maintenance)
2014-12-04 00:00:00 Scholarships for Master of Public Administration (Tsinghua University)
2014-11-28 00:00:00 Letter of Intent (Air Ticket)
2014-11-18 00:00:00 Sealed Quotation (Painting)
2014-11-12 00:00:00 Request for Proposal for Carrying out Diagnostics of SAARC Development Fund's Information Technology System
2014-11-02 00:00:00 Tender notice about Vehicle Maintenance
2014-10-21 00:00:00 Cancellation of Bid (Vehicle Maintenance)
2014-10-21 00:00:00 Letter of Intent (Stationary)
2014-10-21 00:00:00 Letter of Intent (Motor Parts)
2014-10-15 00:00:00 Request for quotation for supply of monitoring and evaluation software (off the shelf MIS project)
2014-10-15 00:00:00 Call for Applications for Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS)
2014-10-12 00:00:00 Tender Notice about Air Ticket
2014-10-09 00:00:00 Invitation for Projects under Economic and Infrastructure Windows
2014-09-24 00:00:00 Letter of Intent for Vehicle (Jeep)
2014-09-18 00:00:00 Letter of Intent for Courrier
2014-09-12 00:00:00 Cancellation of Bid (Air Ticket)
2014-09-09 00:00:00 Ministry of Finance employees\' transfer/posting details
2014-09-01 00:00:00 Bigool - Grievance Handling Desk
2014-09-01 00:00:00 Bid notice for Stationary
2014-09-01 00:00:00 Scholarships Notice, September 2014
2014-08-24 00:00:00 Bid notice for vehicle maintenance
2014-08-20 00:00:00 invitation for sealed bids for motor parts
2014-08-15 00:00:00 Sealed Bids for vehicles (Jeep) purchase
2014-08-15 00:00:00 Sealed Bids for vehicles (Jeep) purchase
2014-08-05 00:00:00 Sealed Bids for Air Ticket service
2014-07-30 00:00:00 Sealed quotation about advertisement
2014-07-21 00:00:00 Tender Notice Regarding Courier Service
2014-07-15 00:00:00 Cancellation of Bidding Process (Supply, Delivery & Installation of Oracle and TOAD License)
2014-06-17 00:00:00 Letter of Intent notice (Supply, Delivery & Installation of Blade Chassis, Blade Server, SAN Storage, UPS, Laptops and VMWare License)
2014-06-11 00:00:00 Notice about Foreign Studies
2014-06-10 00:00:00 Standing list
2014-04-13 00:00:00 Invitation for Bids for the Supply, Delivery & Installation of IT Equipments and License
2014-02-02 00:00:00 Invitation for Bids for the Supply, Delivery & Installation of Optical Fiber & LAN Network (with Amendment)
2014-01-29 00:00:00 जापानको Ministry of Finance बाट यस मन्त्रालयलाई उपलब्ध भएको Seminar मा भाग लिने सम्बन्धि सुचना
2014-01-16 00:00:00 Request to advertise the announcement for REOI for consulting services to design M&E framework and system
2014-01-12 00:00:00 परामर्श सेवा लिने सम्बन्धि दरभाउ-पत्र फाराम
2014-01-11 00:00:00 परामर्श सेवा लिने सम्बन्धि दरभाउ-पत्र आव्हानको सुचना
2013-12-27 00:00:00 गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको सूचना
2013-11-24 00:00:00 अर्थ पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
2013-10-02 00:00:00 नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका टाइपिष्ट ना.सु.हरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण फाराम
2013-10-01 00:00:00 नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृतको पदस्थापन सम्बन्धि विवरण
2013-09-19 00:00:00 समायोजन पदस्थापन गरिएका कम्प्यूटर अधिकृतहरुको विवरणहरु
2013-09-11 00:00:00 नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका शाखा अधिकृतहरुको योग्यताक्रम, रुचि र चाहानाको फाराम सम्बन्धि सूचना
2013-09-10 00:00:00 नेपाल विविध सेवाका कम्प्युटर अधिकृतहरुको योग्यताक्रम, रुचि र चाहानाको फाराम सम्बन्धि सूचना
2013-09-10 00:00:00 बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धि जानकारी
2013-09-04 00:00:00 निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तेश्रो संसोधन अध्यादेश, २०६९ नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह को उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाको पदस्थापना सम्बन्धी सुचना
2013-07-31 00:00:00 तलबमान तथा बिशेष भत्ता सम्बन्धि सुचना