यस मन्त्रालबाट २०७८।१२।२४ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचनामा निर्णय मिति २०७८।१२।२३ हुनुपर्नेमा भुलवस अन्यथा हुन गएकोले सच्चाईएको व्यहोरा सम्बन्धी सबैको जानकारी लागि अनुरोध छ।

Related Documents

1 आशयको सूचना.pdf Download
Last Updated : 2022-04-07 06:56:55