आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

रामेश्वर दंगाल

सहसचिव

नेपाल सरकारसम्पर्क

 
रामेश्वर दंगाल (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: rdangal@mof.gov.np