आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

महेश आचार्य

सह सचिव

नेपाल सरकारजानकारी

योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा
 
महेश आचार्य (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: mahesh.acharya@mof.gov.np


सम्पर्क

योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा
 
महेश आचार्य (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: mahesh.acharya@mof.gov.np