आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

डा. रामप्रसाद घिमिरे

सहसचिव

नेपाल सरकारसम्पर्क

Dr Ram Prasad Ghimire (Joint Secretary) Tel: 977-1-4200537 Email: ramghimire@mof.gov.np