आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ जेष्ठ १२ Agreement between GoN and DFID
२०७३ चैत्र २९ Agreement between GoN and the world Bank
२०७३ फाल्गुन १८ Memorandum of Understanding Signed between the GoN and the Government of UK
२०७३ फाल्गुन ४ Agreement between GoN and the Government of Japan
२०७३ माघ १० Agreement between GoN and the World Bank
२०७३ माघ ५ Agreement between GoN and the Asian Development Bank
२०७२ माघ २७ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
२०७२ पुस १४ प्रेस विज्ञप्ती (२०७२ पौष १४)
२०७२ भाद्र ३ Seventh Meeting of the SAARC Finance Ministers
१० २०७२ श्रावण ७ Post Disaster Reconstruction Plan between the GoN and Government of China
११ २०७२ अषाढ २३ Financial Agreement between the GoN and the Government of the Federal Republic of Germany
१२ २०७२ अषाढ २० उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ को प्रेस विज्ञप्ती
१३ २०७१ चैत्र १० फाल्गुन मसान्तसम्मको राजस्व असुलिको प्रगति समीक्षा बैठक
१४ २०७१ फाल्गुन १२ Loan agreement with the Saudi Fund for Development (SFD)
१५ २०७१ माघ २७ Agreement between the GoN and the Government of Switzerland
१६ २०७१ माघ २७ Agreement between the GoN and the Government of Switzerland
१७ २०७१ माघ २३ Agreement between GoN and the OPEC Fund for International Development
१८ २०७१ माघ १५ Agreement between the Government of Nepal and Czech Republic
१९ २०७१ पुस २२ Agreement between GoN and the Department for International Development (DFID)
२० २०७१ मंसिर १९ Agreement between GoN and the Government of Norway