आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ माघ २९ Agreement with Asian Development Bank
२०७४ माघ २३ Agreement with Government of Korea, KOICA
२०७४ माघ ११ Agreement with Japan
२०७४ माघ ७ Agreement with World Bank
२०७४ पुस १६ Launching of Development Cooperation Report, FY 2016/17
२०७४ मंसिर ११ Asian Development Bank Provide Loan Assistance
२०७४ आश्विन २८ प्रेश विज्ञप्ती: विश्व बैंक समुह तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक साधारण सभा
२०७४ आश्विन २३ वजेट कार्यान्वयन द्वैमासिक समीक्षा बैठक, प्रेस विज्ञप्ती (२०७४ आश्विन २३ )
१० २०७४ भाद्र २५ Agreement between GoN and Asian Development Bank
११ २०७४ भाद्र ६ मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) ,प्रेस विज्ञप्ती (२०७४ भाद्र ६ )
१२ २०७४ अषाढ २६ Agreement between GoN and the Government of Japan
१३ २०७४ अषाढ ८ Agreement between GoN and IDA
१४ २०७४ जेष्ठ २८ Agreement between GoN and Germany
१५ २०७४ जेष्ठ १२ Agreement between GoN and DFID
१६ २०७३ चैत्र २९ Agreement between GoN and the world Bank
१७ २०७३ फाल्गुन १८ Memorandum of Understanding Signed between the GoN and the Government of UK
१८ २०७३ फाल्गुन ४ Agreement between GoN and the Government of Japan
१९ २०७३ माघ १० Agreement between GoN and the World Bank
२० २०७३ माघ ५ Agreement between GoN and the Asian Development Bank