आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ वैशाख ४ प्रेस विज्ञप्ती २०७४।०१।०४ चुहावट
२०७४ चैत्र २६ प्रेस विज्ञप्ती
२०७४ चैत्र २३ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।१२।२३
२०७४ चैत्र ५ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ चैत्र १ Agreement between the Government of Nepal and the Government of People's Republic of China
२०७४ फाल्गुन २७ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
२०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ माघ २९ Agreement with Asian Development Bank
२०७४ माघ २३ Agreement with Government of Korea, KOICA
१० २०७४ माघ ११ Agreement with Japan
११ २०७४ माघ ७ Agreement with World Bank
१२ २०७४ पुस १६ Launching of Development Cooperation Report, FY 2016/17
१३ २०७४ मंसिर ११ Asian Development Bank Provide Loan Assistance
१४ २०७४ आश्विन २८ प्रेश विज्ञप्ती: विश्व बैंक समुह तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक साधारण सभा
१५ २०७४ आश्विन २३ वजेट कार्यान्वयन द्वैमासिक समीक्षा बैठक, प्रेस विज्ञप्ती (२०७४ आश्विन २३ )
१६ २०७४ भाद्र २५ Agreement between GoN and Asian Development Bank
१७ २०७४ भाद्र ६ मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) ,प्रेस विज्ञप्ती (२०७४ भाद्र ६ )
१८ २०७४ अषाढ २६ Agreement between GoN and the Government of Japan
१९ २०७४ अषाढ ८ Agreement between GoN and IDA
२० २०७४ जेष्ठ २८ Agreement between GoN and Germany