आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७१ आश्विन ८ September 24: Agreement with Asian Development Bank
२०७१ आश्विन ८ Framework Agreement for Energy+ Cooperation
२०७१ आश्विन ७ September 23: Agreement with the USAID
२०७१ आश्विन ७ September 23: Agreement with the government of Japan
२०७१ अषाढ २७ July 11: Agreement with the Asian Development Bank
२०७१ अषाढ २७ Agreement with the The International Development Association (IDA) of the World Bank
२०७१ अषाढ ४ July 18: Agreement between the Government of Nepal and Saudi Development Fund
२०७१ जेष्ठ २६ June 9: Agreement Between Government of Nepal and DFID/UK
२०७१ जेष्ठ ५ May 19: Agreement with the Asian Development Bank
१० २०७१ जेष्ठ ५ May 19: Agreement with the Government of the Republic of Korea.
११ २०७१ वैशाख ११ Press Release on NPPR Annual Meeting,23rd April, 2013