आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७२ चैत्र १७ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम सम्बन्धमा (रा. प. द्दितीय र तृतीय)
२०७२ चैत्र ७ आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागी सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको सूचना
२०७२ चैत्र ४ बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना
२०७२ फाल्गुन २७ Notice of Addendum No 1
२०७२ फाल्गुन १८ पर्यटन विभागको सूचना
२०७२ फाल्गुन १४ Notice of Addendum No 1 250216
२०७२ माघ १९ Explanatory Seminar on the project for Human Resource Development Scholarship (JDS) by professors of Japanese universities
२०७२ माघ १४ Invitation for Bids for the Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Arrival Hand and Hold Baggage Inspection System and passenger screening equipment
२०७२ माघ १ Invitation for Bids on Capital Market & Infrastructure Capacity Support Project
१० २०७२ पुस २७ सरुवा/पदस्थापना
११ २०७२ मंसिर ३ Scholarships (2072-08-03)
१२ २०७२ कार्तिक १९ छात्रवृत्ति (२०७२-०७-१९)
१३ २०७२ कार्तिक १३ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्बन्धि सूचना
१४ २०७२ आश्विन १८ हवाई टिकट खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना
१५ २०७२ आश्विन ७ Scholarship Notice (2072-06-07)
१६ २०७२ भाद्र ३१ अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुमा भाद्र महिनामा गरिएको सरुवा विवरण
१७ २०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund - TOR for investment advisory
१८ २०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund -TOR for Strategic Plan For SDF
१९ २०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund - ToR for BPR
२० २०७२ भाद्र १६ SAARC Development Fund - Request for Proposal