आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७३ चैत्र २१ Master of Chinese Economy
२०७३ चैत्र १७ Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
२०७३ चैत्र १६ MoFcoM scholarship and Youth of Excellence scheme
२०७३ चैत्र १३ अध्ययन तथा तालिम
२०७३ चैत्र ९ Master Degree on Finance and Tax Policy Scholarships
२०७३ फाल्गुन ३० बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
२०७३ फाल्गुन २७ SDF Vacancy Announcement
२०७३ फाल्गुन १५ e-Payment सम्बन्धमा
२०७३ माघ २८ पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृत मनोनयन सम्बन्धमा
१० २०७३ माघ २७ Clarification to Pre-Bid Meeting Questions for Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipment’s (IFB No. IT/01/2073-74)
११ २०७३ माघ २७ 2017 United Nations Public service Awards (UNPSA)
१२ २०७३ माघ २५ 2017 KOICA - KAIST Scholarship
१३ २०७३ माघ ११ Invitation for Bids for “Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipments” (Contract Identification No: IT/01/2073-74)
१४ २०७३ पुस १८ Notification of Award (ICB No: CM&ICSP/G/ICB/1)
१५ २०७३ पुस ५ GCF National Accreditation Entity Selection
१६ २०७३ पुस ५ जापान अध्ययन गर्न जाने सम्बन्धमा
१७ २०७३ पुस १ IFC MI Capital Markets Program सम्बन्धमा।
१८ २०७३ मंसिर ७ सरुवा एवं विभिन्न निकायहरुबाट माग गरिने सरुवा सहमति दिने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धमा
१९ २०७३ मंसिर ७ SAARC Development Fund Vacancy Announcement for Assistance Director - Thimpu, Bhutan
२० २०७३ कार्तिक १८ Call For Application for National Organizations Seeking Accredited Entity (AE) Status Under The Green Climate Fund