आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७३ भाद्र १७ Notice of TIA Custom office of x-ray machine
२०७३ भाद्र १५ निजामती खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धमा
२०७३ भाद्र १४ निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धि
२०७३ श्रावण ३१ भिसा सिफारिसको लागि Online फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना
२०७३ श्रावण ३१ बोलपत्र आह्वानको सूचना (मसलन्द)
२०७३ श्रावण २७ बोलपत्र आह्वानको सूचना (सवारी साधन मर्मत)
२०७३ श्रावण २५ Scholarships Japanese Grant Aid (2073-04-25)
२०७३ श्रावण १९ बोलपत्र आह्वानको सूचना (मोटर पार्टस)
२०७३ श्रावण १८ Scholarships JICA (Regional Revitalization in Disaster Prone Area) (2073-04-19)
१० २०७३ श्रावण १८ Netherlands Fellowship Programme (NFP II)
११ २०७३ श्रावण १३ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम सम्बन्धि सूचना
१२ २०७३ अषाढ २२ Request for Proposals for Appointment of External Auditor
१३ २०७३ अषाढ २१ सुची दर्ता प्रकाशन गरिएको
१४ २०७३ जेष्ठ २४ Nepal Administrative Staff College Training Notices
१५ २०७३ जेष्ठ ११ IDEAS Scholoarships
१६ २०७३ वैशाख २४ MOFCOM Scholarship Notice
१७ २०७३ वैशाख १३ विद्यावारिधी शोधवृत्ति र छात्रवृत्ति, अनुसन्धानवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान र विशेष प्रतिभा प्रवर्दन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
१८ २०७३ वैशाख १२ ITEC/Colombo Plan of Government of India
१९ २०७३ वैशाख १० मोटरसाइकल खरिद गर्ने सिलवन्दी वोलपत्र सम्बन्धी सूचना
२० २०७२ चैत्र १८ लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा।