आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७३ माघ ११ Invitation for Bids for “Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipments” (Contract Identification No: IT/01/2073-74)
२०७३ पुस १८ Notification of Award (ICB No: CM&ICSP/G/ICB/1)
२०७३ पुस ५ GCF National Accreditation Entity Selection
२०७३ पुस ५ जापान अध्ययन गर्न जाने सम्बन्धमा
२०७३ पुस १ IFC MI Capital Markets Program सम्बन्धमा।
२०७३ मंसिर ७ सरुवा एवं विभिन्न निकायहरुबाट माग गरिने सरुवा सहमति दिने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धमा
२०७३ मंसिर ७ SAARC Development Fund Vacancy Announcement for Assistance Director - Thimpu, Bhutan
२०७३ कार्तिक १८ Call For Application for National Organizations Seeking Accredited Entity (AE) Status Under The Green Climate Fund
२०७३ कार्तिक २ Addendum Notice from Tribhuvan Airport Customs Office
१० २०७३ आश्विन १४ Netherlands Fellowship Programme (NFP II)
११ २०७३ आश्विन ११ SAARC Development Fund Vacancy Announcement
१२ २०७३ भाद्र २९ वोलपत्र खरिद तथा वोलपत्र दर्ता सम्वन्धी सूचना
१३ २०७३ भाद्र १७ Notice of TIA Custom office of x-ray machine
१४ २०७३ भाद्र १५ निजामती खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धमा
१५ २०७३ भाद्र १४ निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धि
१६ २०७३ श्रावण ३१ भिसा सिफारिसको लागि Online फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना
१७ २०७३ श्रावण ३१ बोलपत्र आह्वानको सूचना (मसलन्द)
१८ २०७३ श्रावण २७ बोलपत्र आह्वानको सूचना (सवारी साधन मर्मत)
१९ २०७३ श्रावण २५ Scholarships Japanese Grant Aid (2073-04-25)
२० २०७३ श्रावण १९ बोलपत्र आह्वानको सूचना (मोटर पार्टस)