आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७३ फाल्गुन ३० बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
२०७३ फाल्गुन २७ SDF Vacancy Announcement
२०७३ फाल्गुन १५ e-Payment सम्बन्धमा
२०७३ माघ २८ पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृत मनोनयन सम्बन्धमा
२०७३ माघ २७ Clarification to Pre-Bid Meeting Questions for Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipment’s (IFB No. IT/01/2073-74)
२०७३ माघ २७ 2017 United Nations Public service Awards (UNPSA)
२०७३ माघ २५ 2017 KOICA - KAIST Scholarship
२०७३ माघ ११ Invitation for Bids for “Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipments” (Contract Identification No: IT/01/2073-74)
२०७३ पुस १८ Notification of Award (ICB No: CM&ICSP/G/ICB/1)
१० २०७३ पुस ५ GCF National Accreditation Entity Selection
११ २०७३ पुस ५ जापान अध्ययन गर्न जाने सम्बन्धमा
१२ २०७३ पुस १ IFC MI Capital Markets Program सम्बन्धमा।
१३ २०७३ मंसिर ७ सरुवा एवं विभिन्न निकायहरुबाट माग गरिने सरुवा सहमति दिने कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धमा
१४ २०७३ मंसिर ७ SAARC Development Fund Vacancy Announcement for Assistance Director - Thimpu, Bhutan
१५ २०७३ कार्तिक १८ Call For Application for National Organizations Seeking Accredited Entity (AE) Status Under The Green Climate Fund
१६ २०७३ कार्तिक २ Addendum Notice from Tribhuvan Airport Customs Office
१७ २०७३ आश्विन १४ Netherlands Fellowship Programme (NFP II)
१८ २०७३ आश्विन ११ SAARC Development Fund Vacancy Announcement
१९ २०७३ भाद्र २९ वोलपत्र खरिद तथा वोलपत्र दर्ता सम्वन्धी सूचना
२० २०७३ भाद्र १७ Notice of TIA Custom office of x-ray machine