आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ चैत्र २३ China Aid Academic Degree Education Program अन्तर्गत Doctoral Program को लागि अावेदन (७ दिन भित्र ) दिने सूचना ।
२०७४ चैत्र २२ कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको नियुक्ति सम्बन्धी गठित छनौट तथा सिफारिस समितिबाट सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरूको बर्णानुक्रमानुसारको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना
२०७४ चैत्र २१ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
२०७४ चैत्र १९ कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सूचना ।
२०७४ चैत्र १३ सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
२०७४ चैत्र १२ राष्टिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०७४ सम्बन्धमा ।
२०७४ चैत्र ६ सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
२०७४ फाल्गुन २७ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
२०७४ फाल्गुन २३ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
१० २०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
११ २०७४ फाल्गुन २२ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
१२ २०७४ फाल्गुन २१ प्रेस विज्ञप्ति
१३ २०७४ फाल्गुन २१ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
१४ २०७४ फाल्गुन १८ प्रेस विज्ञप्ति
१५ २०७४ फाल्गुन १४ प्रेस विज्ञप्ति
१६ २०७४ फाल्गुन ११ नाम सिफारिश गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
१७ २०७४ फाल्गुन १० वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।
१८ २०७४ फाल्गुन ९ Invitation for Bids
१९ २०७४ माघ २९ उपस्थिति सम्बन्धमा
२० २०७४ माघ २२ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जान इच्छुक कर्मचारीले सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धमा ।