आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ श्रावण १६ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
२०७४ श्रावण १२ Professional Course on Project Management (Technical Officers) - Staff College
२०७४ श्रावण १२ Professional Training on ICT & E-Governance (for Non-IT Officers) - Staff College
२०७४ अषाढ २८ Professional Course on Management and Development (Staff College) - राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीका अधिकृतहरु
२०७४ अषाढ १८ Invitation for Express of Interest for NLK Web Based Software
२०७४ अषाढ ६ E-learning Course
२०७४ जेष्ठ २८ PhD Scholarships Notice
२०७४ जेष्ठ २८ PhD Scholarships Notice
२०७४ जेष्ठ १४ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
१० २०७४ जेष्ठ १० विश्व वातावरण दिवस ५ जुन, २०१७ (जेष्ठ २२, २०७४) लाई भव्यताका साथ मनाउने सन्दर्भमा
११ २०७४ जेष्ठ ८ IDE Advanced School Overseas Fellows Program Japan
१२ २०७४ जेष्ठ ७ Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
१३ २०७४ जेष्ठ ४ Summer School on lnternational Trade Theory and Practices
१४ २०७४ वैशाख २० सम्पत्ति शुद्दिकरण अनुसन्धान विभागको लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे सूचना
१५ २०७४ वैशाख ५ राष्ट्रिय वौदिक सम्पत्ति नीति २०७३ स्वीकृत भएको बारे
१६ २०७३ चैत्र २२ KOICA Scholarship
१७ २०७३ चैत्र २१ Master of Chinese Economy
१८ २०७३ चैत्र १७ Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
१९ २०७३ चैत्र १६ MoFcoM scholarship and Youth of Excellence scheme
२० २०७३ चैत्र १३ अध्ययन तथा तालिम