आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ फाल्गुन २२ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
२०७४ फाल्गुन २१ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ फाल्गुन २१ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
२०७४ फाल्गुन १८ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ फाल्गुन १४ प्रेस विज्ञप्ति
२०७४ फाल्गुन ११ नाम सिफारिश गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
२०७४ फाल्गुन १० वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।
२०७४ फाल्गुन ९ Invitation for Bids
१० २०७४ माघ २९ उपस्थिति सम्बन्धमा
११ २०७४ माघ २२ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जान इच्छुक कर्मचारीले सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धमा ।
१२ २०७४ माघ १९ ENLISTMENT of LAW FIRMS
१३ २०७४ माघ १९ प्रशिक्षार्थिा मनोनयन गरी पठाउने वारे।
१४ २०७४ माघ १८ प्रशिक्षार्थिाहरूको नाम मनोनयन गरी पठइदिने सम्बन्धमा ।
१५ २०७४ माघ १५ शहीद दिवस,२०७४ भव्य रूपमा मनाउन सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा
१६ २०७४ पुस ३० प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भौगोलिक कोडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
१७ २०७४ पुस १६ काज जान इच्छुक कर्मचारीले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
१८ २०७४ पुस ५ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF-IT 01/074-75)
१९ २०७४ मंसिर २९ Program in Economic and Public Policy, Japan/ Scholarship
२० २०७४ मंसिर ६ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रिक्त प्रशासक पद छनौट सम्बन्धी सूचना