आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ चैत्र २९ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।
२०७४ चैत्र २९ Scholarship scheme for Central Bankers / Finance Ministry Officials of SAARC Countries
२०७४ चैत्र २८ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
२०७४ चैत्र २८ चाडपर्व बिदा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
२०७४ चैत्र २६ अर्थ सचिवज्यूले पदवहालीमा दिनुभएको निर्देशन
२०७४ चैत्र २३ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।१२।२३
२०७४ चैत्र २३ China Aid Academic Degree Education Program अन्तर्गत Doctoral Program को लागि अावेदन (७ दिन भित्र ) दिने सूचना ।
२०७४ चैत्र २२ कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको नियुक्ति सम्बन्धी गठित छनौट तथा सिफारिस समितिबाट सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरूको बर्णानुक्रमानुसारको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना
२०७४ चैत्र २१ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
१० २०७४ चैत्र १९ कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सूचना ।
११ २०७४ चैत्र १३ सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
१२ २०७४ चैत्र १२ राष्टिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०७४ सम्बन्धमा ।
१३ २०७४ चैत्र ६ सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
१४ २०७४ फाल्गुन २७ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
१५ २०७४ फाल्गुन २३ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
१६ २०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
१७ २०७४ फाल्गुन २२ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
१८ २०७४ फाल्गुन २१ प्रेस विज्ञप्ति
१९ २०७४ फाल्गुन २१ वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
२० २०७४ फाल्गुन १८ प्रेस विज्ञप्ति