आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ मंसिर १० मिति २०७५।०८।१७ गते हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २७ आै अन्तरार्ष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।
२०७५ कार्तिक १४ नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।[२०७५।०७।१४]
२०७५ कार्तिक ९ नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
२०७५ आश्विन ७ नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
२०७५ आश्विन ७ नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
२०७५ आश्विन ४ Call for Application for Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2019
२०७५ भाद्र १९ निजामती सेवा दिवस, २०७५ मूल समारोह समितिका निर्णयहरू
२०७५ भाद्र ५ "National Conference on Peace, Prosperity and Happiness " मा सहभागी सम्बन्धमा ।
२०७५ भाद्र ४ सूचना प्रकाशन तथा विज्ञापन सेवा आपूर्तिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना ।
१० २०७५ श्रावण १६ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
११ २०७५ अषाढ २७ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा ३ दिन भित्र सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।(रा.प. द्धितीय श्रेणी वा सो सरह)
१२ २०७५ अषाढ २७ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा ३ दिन भित्र सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।(रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह )
१३ २०७५ अषाढ २६ Senior Executive Development Program (SEDP) मा सहभागी मनोनयन सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
१४ २०७५ अषाढ २४ सुझाव पठाउने सम्बन्धमा ।
१५ २०७५ अषाढ ७ Notice of Intent To Award The Contract
१६ २०७५ अषाढ ६ ITEC Programme of Government of India
१७ २०७५ जेष्ठ २५ नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
१८ २०७५ जेष्ठ १७ Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) /Colombo Plan Scholarship Schemes
१९ २०७५ जेष्ठ १० लेख /रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
२० २०७५ जेष्ठ २ राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।