आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७६ भाद्र १६ JDS Scholarship Programme - for Master's Degree and Doctoral Degree is now open.
२०७६ भाद्र १० सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको तलबमान वृद्धि सम्बन्धमा ।
२०७६ श्रावण २० Japan Government Scholarship at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) for Master and Ph.D. Programs मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
२०७६ श्रावण ७ .
२०७६ श्रावण ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
२०७६ अषाढ २९ न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा ।
२०७६ अषाढ ५ China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
२०७६ अषाढ ४ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सवै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध
२०७६ अषाढ १ प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
१० २०७६ अषाढ १ सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
११ २०७६ जेष्ठ ३२ India Technical & Economic Cooperation (ITEC) कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सम्वन्धमा ।
१२ २०७६ जेष्ठ ३१ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-03/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
१३ २०७६ जेष्ठ ३१ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-05/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
१४ २०७६ जेष्ठ ३१ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-04/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
१५ २०७५ चैत्र २० राजस्व परामर्श समितिको सूचना
१६ २०७५ चैत्र २० Request for Expression of Interest (EOI) for Public Debt Management Expert
१७ २०७५ चैत्र २० REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
१८ २०७५ चैत्र १० Request for Expression of Interest (EOI) for Lead Economist
१९ २०७५ चैत्र ८ राजस्व परामर्श समितिको सूचना
२० २०७५ फाल्गुन २९ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment[Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]