आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७६ माघ २३ पूराना इलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
२०७६ माघ २० प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
२०७६ माघ १२ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा ।
२०७६ माघ १० पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा
२०७६ माघ ८ A Seminar on Transmission of Trade Shocks in Asia
२०७६ माघ ६ Seminar on Economic Policies 2020 तालिम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा
२०७६ पुस १५ नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्न गठित समितिको सूचना
२०७६ पुस ४ Procurement of Branded Laptop, Branded Desktop, Printer and Scanner
२०७६ पुस १ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन सहित)
१० २०७६ मंसिर १३ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।
११ २०७६ मंसिर ६ नेपाल धितोपत्र बोर्ड को अध्यक्षको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
१२ २०७६ कार्तिक १८ हवाईसेवा आपूर्तिकालागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
१३ २०७६ कार्तिक १७ Call for Concept/Project Ideas for the development of Country Project Pipeline for the Green Climate Fund
१४ २०७६ आश्विन ३० वैदेशिक अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
१५ २०७६ आश्विन ९ समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,2075
१६ २०७६ आश्विन ९ विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075
१७ २०७६ आश्विन ७ Vacancy Announcement for Director, Economic and Infrastructure Windows, SAARC Development Fund
१८ २०७६ आश्विन २ Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2020
१९ २०७६ भाद्र ३० संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ
२० २०७६ भाद्र २९ बोलपत्र आह्ववानको सूचना ( प्याकेज १: मसलन्द ।स्टेशनरी सामान प्याकेज २: प्रिन्टर टोनर सामान आपूर्ति )