आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७६ पुस ४ Procurement of Branded Laptop, Branded Desktop, Printer and Scanner
२०७६ पुस १ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन सहित)
२०७६ मंसिर १३ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।
२०७६ मंसिर ६ नेपाल धितोपत्र बोर्ड को अध्यक्षको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
२०७६ कार्तिक १८ हवाईसेवा आपूर्तिकालागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
२०७६ कार्तिक १७ Call for Concept/Project Ideas for the development of Country Project Pipeline for the Green Climate Fund
२०७६ आश्विन ३० वैदेशिक अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
२०७६ आश्विन ९ समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,2075
२०७६ आश्विन ९ विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075
१० २०७६ आश्विन ७ Vacancy Announcement for Director, Economic and Infrastructure Windows, SAARC Development Fund
११ २०७६ आश्विन २ Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2020
१२ २०७६ भाद्र ३० संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ
१३ २०७६ भाद्र २९ बोलपत्र आह्ववानको सूचना ( प्याकेज १: मसलन्द ।स्टेशनरी सामान प्याकेज २: प्रिन्टर टोनर सामान आपूर्ति )
१४ २०७६ भाद्र १६ JDS Scholarship Programme - for Master's Degree and Doctoral Degree is now open.
१५ २०७६ भाद्र १० सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको तलबमान वृद्धि सम्बन्धमा ।
१६ २०७६ श्रावण २० Japan Government Scholarship at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) for Master and Ph.D. Programs मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
१७ २०७६ श्रावण ७ .
१८ २०७६ श्रावण ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
१९ २०७६ अषाढ २९ न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा ।
२० २०७६ अषाढ ५ China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।