आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७१ जेष्ठ २८ वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धि सुचना
२०७१ जेष्ठ २७ सूचि दर्ता गरिएको सूचना
२०७० माघ २ Request to advertise the announcement for REOI for consulting services to design M&E framework and system
२०७० पुस १२ गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको सूचना
२०७० श्रावण १६ तलबमान तथा बिशेष भत्ता सम्बन्धि सुचना