आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७२ जेष्ठ ८ Scholarships (2072-02-08)
२०७२ वैशाख २७ Vacancy Announcement: SAARC Development Fund Secretariat, Thimphu, Bhutan
२०७२ वैशाख २४ 48th ADB Annual Meeting
२०७२ वैशाख २३ उद्दार तथा राहत सामान जाँचपास सम्बन्धि भन्सार विभागको सुचना
२०७१ चैत्र ३० सेवाकालिन तालिम (रा. प. द्दितिय श्रेणी)
२०७१ चैत्र ११ SAARC Development Fund (SDF) Request for Proposals
२०७१ चैत्र ५ छात्रवृत्ति सुचना (२०७१-१२-०५) कोरिया/कोईका
२०७१ चैत्र ५ राजस्व परामर्श समितिको सुचना
२०७१ माघ २५ SAARC Development Fund (SDF) Invites Applications for Appointing a new CEO
१० २०७१ माघ ११ बोलपत्र आह्वानको सुचना(फल्स सिलिङ)
११ २०७१ मंसिर १८ Master of Public Administration सम्बन्धि छात्रवृत्ति
१२ २०७१ कार्तिक २६ सार्क विकास कोष सूचना प्रविधि प्रणाली को निदान बहन प्रस्ताव लागि अनुरोध
१३ २०७१ आश्विन २९ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) को प्रचार Brochure तथा Japan IMF Macro-Economic Seminar for Asia को 4th Seminar जापानमा हुन लागेको जानकारी
१४ २०७१ आश्विन २९ अनुगमन र मूल्याङ्कन सफ्टवेयर को आपूर्ति लागि कोटेशन को लागि अनुरोध
१५ २०७१ आश्विन २३ आर्थिक पूर्वाधार अन्तर्गत परियोजनाहरु लागि निमन्त्रणा
१६ २०७१ भाद्र २४ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सरुवा/काज/पदस्थापना विवरण
१७ २०७१ भाद्र १६ बिगुल - गुनासो सुनुवाई कक्ष
१८ २०७१ भाद्र १६ छात्रवृत्ति सम्बन्धि सुचना, भाद्र २०७१
१९ २०७१ जेष्ठ २८ वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धि सुचना
२० २०७१ जेष्ठ २७ सूचि दर्ता गरिएको सूचना