आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७१ कार्तिक १६ सवारी साधन मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना
२०७१ आश्विन २९ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) को प्रचार Brochure तथा Japan IMF Macro-Economic Seminar for Asia को 4th Seminar जापानमा हुन लागेको जानकारी
२०७१ आश्विन २९ अनुगमन र मूल्याङ्कन सफ्टवेयर को आपूर्ति लागि कोटेशन को लागि अनुरोध
२०७१ आश्विन २३ आर्थिक पूर्वाधार अन्तर्गत परियोजनाहरु लागि निमन्त्रणा
२०७१ भाद्र २४ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सरुवा/काज/पदस्थापना विवरण
२०७१ भाद्र १६ बिगुल - गुनासो सुनुवाई कक्ष
२०७१ भाद्र १६ छात्रवृत्ति सम्बन्धि सुचना, भाद्र २०७१
२०७१ जेष्ठ २८ वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धि सुचना
२०७१ जेष्ठ २७ सूचि दर्ता गरिएको सूचना
१० २०७० माघ २ Request to advertise the announcement for REOI for consulting services to design M&E framework and system
११ २०७० पुस १२ गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको सूचना
१२ २०७० श्रावण १६ तलबमान तथा बिशेष भत्ता सम्बन्धि सुचना