आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७२ भाद्र १६ मसलन्द सामान आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
२०७२ भाद्र ३ विज्ञापन सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउ प्रस्तावको सूचना
२०७२ श्रावण २० चमेनागृह संचालन गर्ने सिलवन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना
२०७२ श्रावण १० Scholarships (2072-04-10)
२०७२ श्रावण १० नेपाली युनिकोड दस्तावेजहरु सजिलै हेर्न सकिने सुचना
२०७२ अषाढ २९ Budget - FY 2015-16
२०७२ जेष्ठ ८ Scholarships (2072-02-08)
२०७२ वैशाख २७ Vacancy Announcement: SAARC Development Fund Secretariat, Thimphu, Bhutan
२०७२ वैशाख २४ 48th ADB Annual Meeting
१० २०७२ वैशाख २३ उद्दार तथा राहत सामान जाँचपास सम्बन्धि भन्सार विभागको सुचना
११ २०७१ चैत्र ३० सेवाकालिन तालिम (रा. प. द्दितिय श्रेणी)
१२ २०७१ चैत्र ११ SAARC Development Fund (SDF) Request for Proposals
१३ २०७१ चैत्र ५ छात्रवृत्ति सुचना (२०७१-१२-०५) कोरिया/कोईका
१४ २०७१ चैत्र ५ राजस्व परामर्श समितिको सुचना
१५ २०७१ फाल्गुन १९ सेवाकालिन तालिम (रा. प. तृतीय श्रेणी)
१६ २०७१ फाल्गुन १९ छात्रवृत्ति (२०७१-११-१२)
१७ २०७१ माघ २५ SAARC Development Fund (SDF) Invites Applications for Appointing a new CEO
१८ २०७१ माघ १२ छात्रवृत्ति (२०७१-१०-०४)
१९ २०७१ माघ ११ बोलपत्र आह्वानको सुचना(फल्स सिलिङ)
२० २०७१ पुस १३ दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सुचना (रंगरोगन)