आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७२ वैशाख २७ Vacancy Announcement: SAARC Development Fund Secretariat, Thimphu, Bhutan
२०७२ वैशाख २४ 48th ADB Annual Meeting
२०७२ वैशाख २३ उद्दार तथा राहत सामान जाँचपास सम्बन्धि भन्सार विभागको सुचना
२०७१ चैत्र ३० सेवाकालिन तालिम (रा. प. द्दितिय श्रेणी)
२०७१ चैत्र ११ SAARC Development Fund (SDF) Request for Proposals
२०७१ चैत्र ५ छात्रवृत्ति सुचना (२०७१-१२-०५) कोरिया/कोईका
२०७१ चैत्र ५ राजस्व परामर्श समितिको सुचना
२०७१ फाल्गुन १९ सेवाकालिन तालिम (रा. प. तृतीय श्रेणी)
२०७१ फाल्गुन १९ छात्रवृत्ति (२०७१-११-१२)
१० २०७१ माघ २५ SAARC Development Fund (SDF) Invites Applications for Appointing a new CEO
११ २०७१ माघ १२ छात्रवृत्ति (२०७१-१०-०४)
१२ २०७१ माघ ११ बोलपत्र आह्वानको सुचना(फल्स सिलिङ)
१३ २०७१ पुस १३ दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सुचना (रंगरोगन)
१४ २०७१ पुस ३ बोलपत्र स्वीकृत भएको सुचना (सवारी साधन मर्मत सेवा)
१५ २०७१ मंसिर १८ Master of Public Administration सम्बन्धि छात्रवृत्ति
१६ २०७१ मंसिर १२ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (हवाई टिकट)
१७ २०७१ मंसिर २ रंगरोगन गर्ने दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना
१८ २०७१ कार्तिक २६ सार्क विकास कोष सूचना प्रविधि प्रणाली को निदान बहन प्रस्ताव लागि अनुरोध
१९ २०७१ कार्तिक १६ सवारी साधन मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना
२० २०७१ आश्विन २९ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) को प्रचार Brochure तथा Japan IMF Macro-Economic Seminar for Asia को 4th Seminar जापानमा हुन लागेको जानकारी