आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७३ जेष्ठ २४ Nepal Administrative Staff College Training Notices
२०७३ जेष्ठ ११ IDEAS Scholoarships
२०७३ वैशाख २४ MOFCOM Scholarship Notice
२०७३ वैशाख १३ विद्यावारिधी शोधवृत्ति र छात्रवृत्ति, अनुसन्धानवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान र विशेष प्रतिभा प्रवर्दन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
२०७३ वैशाख १२ ITEC/Colombo Plan of Government of India
२०७३ वैशाख १० मोटरसाइकल खरिद गर्ने सिलवन्दी वोलपत्र सम्बन्धी सूचना
२०७२ चैत्र १८ लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा।
२०७२ चैत्र १७ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम सम्बन्धमा (रा. प. द्दितीय र तृतीय)
२०७२ चैत्र ७ आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागी सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको सूचना
१० २०७२ चैत्र ४ बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा सूचना
११ २०७२ फाल्गुन २७ Notice of Addendum No 1
१२ २०७२ फाल्गुन १८ पर्यटन विभागको सूचना
१३ २०७२ फाल्गुन १४ Notice of Addendum No 1 250216
१४ २०७२ माघ १९ Explanatory Seminar on the project for Human Resource Development Scholarship (JDS) by professors of Japanese universities
१५ २०७२ माघ १४ Invitation for Bids for the Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Arrival Hand and Hold Baggage Inspection System and passenger screening equipment
१६ २०७२ माघ १ Invitation for Bids on Capital Market & Infrastructure Capacity Support Project
१७ २०७२ पुस २७ सरुवा/पदस्थापना
१८ २०७२ मंसिर ३ Scholarships (2072-08-03)
१९ २०७२ कार्तिक १९ छात्रवृत्ति (२०७२-०७-१९)
२० २०७२ कार्तिक १३ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्बन्धि सूचना