आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७२ माघ १९ Explanatory Seminar on the project for Human Resource Development Scholarship (JDS) by professors of Japanese universities
२०७२ माघ १४ Invitation for Bids for the Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Arrival Hand and Hold Baggage Inspection System and passenger screening equipment
२०७२ माघ १ Invitation for Bids on Capital Market & Infrastructure Capacity Support Project
२०७२ पुस २७ सरुवा/पदस्थापना
२०७२ मंसिर ३ Scholarships (2072-08-03)
२०७२ कार्तिक १९ छात्रवृत्ति (२०७२-०७-१९)
२०७२ कार्तिक १३ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्बन्धि सूचना
२०७२ आश्विन १८ हवाई टिकट खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना
२०७२ आश्विन ७ Scholarship Notice (2072-06-07)
१० २०७२ भाद्र ३१ अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुमा भाद्र महिनामा गरिएको सरुवा विवरण
११ २०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund - TOR for investment advisory
१२ २०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund -TOR for Strategic Plan For SDF
१३ २०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund - ToR for BPR
१४ २०७२ भाद्र १६ SAARC Development Fund - Request for Proposal
१५ २०७२ भाद्र १६ SAARC Development Fund - Note Verbal
१६ २०७२ भाद्र १६ मसलन्द सामान आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
१७ २०७२ भाद्र ३ विज्ञापन सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउ प्रस्तावको सूचना
१८ २०७२ श्रावण २० चमेनागृह संचालन गर्ने सिलवन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना
१९ २०७२ श्रावण १० Scholarships (2072-04-10)
२० २०७२ श्रावण १० नेपाली युनिकोड दस्तावेजहरु सजिलै हेर्न सकिने सुचना