आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७७ चैत्र १६ बैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
२०७७ फाल्गुन २५ नेपाल राजस्व परामर्श समिति गैर कर राजस्व उप-समितिको सूचना
२०७७ फाल्गुन १४ वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा। (KOICA)_Master's Degree Scholarship Program
२०७७ माघ २१ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व.२०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
२०७७ माघ २० दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Contract Identification No: MOF/IT/01/77-78)
२०७७ पुस २६ Program in Economic and Public Policy(PEPP)-Japan
२०७७ पुस २३ Invitation for Sealed Quotation for the Development, Deployment and Support of MOF Website
२०७७ पुस १७ सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
२०७७ पुस १५ EOI छनौट सम्बन्धमा Green Climate Fund (GCF) National Designated Authority को अत्यन्त जरुरी सूचना
१० २०७७ मंसिर ३ सरुवा/कामकाज गर्न खटाइएको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरूको विवरण
११ २०७७ श्रावण १२ पुराना इलेक्ट्रोनिक्स त‍था फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
१२ २०७७ श्रावण ९ Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms (Korea/ Seoul) छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा।
१३ २०७६ चैत्र २३ ठेक्का नं. NP-MOF-136105-GO-RFB को म्याद थप गरिएको सुचना ।
१४ २०७६ चैत्र १० वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा KOICA - Korea University ( Master`s Degree Program in "Finance and Tax Policy" )
१५ २०७६ चैत्र ७ राजस्व परामर्श समितिको सूचना
१६ २०७६ फाल्गुन २७ Notice Regarding Extension of Deadline for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
१७ २०७६ फाल्गुन २० बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धमा ।
१८ २०७६ फाल्गुन ११ बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
१९ २०७६ फाल्गुन ८ SAARC Development Fund को Chief Executive Officer पदको विज्ञापन सम्बन्धमा
२० २०७६ फाल्गुन ६ कर्मचारीहरुको उपस्थिति व्यवस्था सम्बन्धमा ।