आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७६ कार्तिक १७ Call for Concept/Project Ideas for the development of Country Project Pipeline for the Green Climate Fund
२०७६ आश्विन ३० वैदेशिक अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
२०७६ आश्विन ९ समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,2075
२०७६ आश्विन ९ विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075
२०७६ आश्विन ७ Vacancy Announcement for Director, Economic and Infrastructure Windows, SAARC Development Fund
२०७६ आश्विन २ Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2020
२०७६ भाद्र ३० संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ
२०७६ भाद्र २९ बोलपत्र आह्ववानको सूचना ( प्याकेज १: मसलन्द ।स्टेशनरी सामान प्याकेज २: प्रिन्टर टोनर सामान आपूर्ति )
२०७६ भाद्र १६ JDS Scholarship Programme - for Master's Degree and Doctoral Degree is now open.
१० २०७६ भाद्र १० सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको तलबमान वृद्धि सम्बन्धमा ।
११ २०७६ श्रावण २० Japan Government Scholarship at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) for Master and Ph.D. Programs मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
१२ २०७६ श्रावण ७ .
१३ २०७६ श्रावण ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
१४ २०७६ अषाढ २९ न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा ।
१५ २०७६ अषाढ ५ China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
१६ २०७६ अषाढ ४ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सवै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध
१७ २०७६ अषाढ १ प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
१८ २०७६ अषाढ १ सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
१९ २०७६ जेष्ठ ३२ India Technical & Economic Cooperation (ITEC) कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सम्वन्धमा ।
२० २०७६ जेष्ठ ३१ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-03/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]