आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ ऋण तथा जमानत चौबीसौ संशोधन) विधेयक २०७७
२०१९-२०२० सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७७
२०१९-२०२० आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७
२०१९-२०२० सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म)
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, बैशाख अंक (२०७७)
२०२०-२०२१ विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
२०१९-२०२० हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, चैत्र अंक (२०७६)
२०२०-२०२१ असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
१० २०१९-२०२० March 30, 2020: World Bank and Nepal Partner to Strengthen Climate and Disaster Risk Response [English version]
११ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, फाल्गुन अंक (२०७६)
१२ २०१८-२०१९ आर्थिक ऐन - २०७३
१३ २०१८-२०१९ Development Cooperation Report FY 2018-19 [English version]
१४ २०१९-२०२० Newsletter AUG - NOV 2019 [English version]
१५ २०१९-२०२० बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
१६ २०१९-२०२० नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
१७ २०१९-२०२० नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
१८ २०१९-२०२० सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म)
१९ २०१९-२०२० Annual Status Review of Public Enterprises 2019 [English version]
२० २०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ।