आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
२०२०-२०२१ नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७७ [English version]
२०२०-२०२१ विनियोजन विधेयक २०७७
२०२०-२०२१ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७
२०२०-२०२१ ऋण तथा जमानत चौबीसौ संशोधन) विधेयक २०७७
२०१९-२०२० सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७७
२०१९-२०२० आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७
२०१९-२०२० सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म)
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, चैत्र अंक (२०७६)
१० २०२०-२०२१ विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
११ २०१९-२०२० हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)
१२ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, फागुन अंक (२०७६)
१३ २०२०-२०२१ असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
१४ २०१९-२०२० March 30, 2020: World Bank and Nepal Partner to Strengthen Climate and Disaster Risk Response [English version]
१५ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, माघ अंक (२०७६)
१६ २०१८-२०१९ आर्थिक ऐन - २०७३
१७ २०१८-२०१९ Development Cooperation Report FY 2018-19 [English version]
१८ २०१९-२०२० Newsletter AUG - NOV 2019 [English version]
१९ २०१९-२०२० बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
२० २०१९-२०२० नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६