आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२१-२०२२ सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म)
२०२०-२०२१ प्रदेश तथा स्थानीय तहकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७
२०२०-२०२१ Newsletter December 2020 - March 2021 [English version]
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, फागुन अङ्क (२०७७)
२०१९-२०२० Development Cooperation Report FY 2019-20 [English version]
२०२०-२०२१ March 19, 2021: Agreement between Government of Nepal and World Bank
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, माघ अङ्क (२०७७)
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, पौष अङ्क (२०७७)
२०२०-२०२१ Newsletter AUG - NOV 2020 [English version]
१० २०२०-२०२१ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म)
११ २०२०-२०२१ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
१२ २०२०-२०२१ Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2077/078
१३ २०१९-२०२० Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2076/2077 [English version]
१४ २०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, मंसिर अङ्क (२०७७)
१५ २०२०-२०२१ December 30, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank [English version]
१६ २०२०-२०२१ December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank [English version]
१७ २०२०-२०२१ December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank [English version]
१८ २०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, कार्तिक अङ्क (२०७७)
१९ २०२०-२०२१ नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
२० २०२०-२०२१ आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७