आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

समाचारहरु


प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व. २०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
१. सहलगानी सम्बन्धी सूचना pdf 1.46 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२. सहलगानीमा संचालन गरिने आयोजनाको विवरण भर्ने Excel फारम xls 0.03 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३. सहलगानी सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ pdf 6.7 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
४. सहलगानी सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ बारेमा जानकारी pdf 0.14 MB डाउनलोड गर्नुहोस्