आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

समाचारहरु


आज मिति २०७७।०६।२९ गते नवनियुक्त माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यूले पदबहाली गर्नुभयो ।आज मिति २०७७।०६।२९ गते नवनियुक्त माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यूले पदबहाली गर्नुभयो ।

आज मिति २०७७।०६।२९ गते नवनियुक्त माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यूले पदबहाली गर्नुभयो ।