आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु


Clarification to Pre-Bid Meeting Questions for Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipment’s (IFB No. IT/01/2073-74)




यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
File pdf 0.11 MB डाउनलोड गर्नुहोस्