आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु


Invitation for Bids for “Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipments” (Contract Identification No: IT/01/2073-74)
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
File pdf 0.05 MB डाउनलोड गर्नुहोस्