आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु


48th ADB Annual Meeting
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
ADB_48th Annual Meeting pdf 0.1 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
Revised Press Release 2 Baku pdf 0.26 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
PRESS RELEASE - NEPAL PARTNERSHIP FORUM, AZERBAIJAN, BAKU pdf 0.26 MB डाउनलोड गर्नुहोस्