Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Mar 26, 2018 राष्टिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०७४ सम्बन्धमा ।
2 Mar 20, 2018 सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
3 Mar 11, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
4 Mar 07, 2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
5 Mar 06, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
6 Mar 06, 2018 वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
7 Mar 05, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
8 Mar 05, 2018 वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
9 Mar 02, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
10 Feb 26, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
11 Feb 23, 2018 नाम सिफारिश गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
12 Feb 22, 2018 वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।
13 Feb 21, 2018 Invitation for Bids
14 Feb 12, 2018 उपस्थिति सम्बन्धमा
15 Feb 05, 2018 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जान इच्छुक कर्मचारीले सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धमा ।
16 Feb 02, 2018 ENLISTMENT of LAW FIRMS
17 Feb 02, 2018 प्रशिक्षार्थिा मनोनयन गरी पठाउने वारे।
18 Feb 01, 2018 प्रशिक्षार्थिाहरूको नाम मनोनयन गरी पठइदिने सम्बन्धमा ।
19 Jan 29, 2018 शहीद दिवस,२०७४ भव्य रूपमा मनाउन सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा
20 Jan 14, 2018 प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भौगोलिक कोडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।