Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Apr 06, 2018 China Aid Academic Degree Education Program अन्तर्गत Doctoral Program को लागि अावेदन (७ दिन भित्र ) दिने सूचना ।
2 Apr 05, 2018 कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकको नियुक्ति सम्बन्धी गठित छनौट तथा सिफारिस समितिबाट सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरूको बर्णानुक्रमानुसारको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना
3 Apr 04, 2018 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
4 Apr 02, 2018 कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सूचना ।
5 Mar 27, 2018 सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
6 Mar 26, 2018 राष्टिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०७४ सम्बन्धमा ।
7 Mar 20, 2018 सेवाकालीन तालिमका लागि प्रशिक्षार्थि मनोनयन सम्बन्धमा ।
8 Mar 11, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
9 Mar 07, 2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
10 Mar 06, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
11 Mar 06, 2018 वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
12 Mar 05, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
13 Mar 05, 2018 वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
14 Mar 02, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
15 Feb 26, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
16 Feb 23, 2018 नाम सिफारिश गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
17 Feb 22, 2018 वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।
18 Feb 21, 2018 Invitation for Bids
19 Feb 12, 2018 उपस्थिति सम्बन्धमा
20 Feb 05, 2018 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जान इच्छुक कर्मचारीले सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धमा ।