Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Aug 27, 2019 सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको तलबमान वृद्धि सम्बन्धमा ।
2 Aug 05, 2019 Japan Government Scholarship at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) for Master and Ph.D. Programs मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
3 Jul 23, 2019 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
4 Jul 19, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
5 Jul 14, 2019 न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा ।
6 Jun 20, 2019 China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
7 Jun 19, 2019 नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सवै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध
8 Jun 16, 2019 प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
9 Jun 16, 2019 सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
10 Jun 15, 2019 India Technical & Economic Cooperation (ITEC) कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सम्वन्धमा ।
11 Jun 14, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-03/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
12 Jun 14, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-05/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
13 Jun 14, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-04/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
14 Apr 03, 2019 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
15 Apr 03, 2019 Request for Expression of Interest (EOI) for Public Debt Management Expert
16 Apr 03, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
17 Mar 24, 2019 Request for Expression of Interest (EOI) for Lead Economist
18 Mar 22, 2019 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
19 Mar 13, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment[Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
20 Feb 20, 2019 समायोजन प्रयोजनार्थ महालेखापरीक्षकको कार्यालय बाट प्राप्त कर्मचारीहरुको विवरण ।