Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Oct 30, 2015 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्बन्धि सूचना
2 Oct 05, 2015 हवाई टिकट खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना
3 Sep 24, 2015 Scholarship Notice (2072-06-07)
4 Sep 17, 2015 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुमा भाद्र महिनामा गरिएको सरुवा विवरण
5 Sep 03, 2015 SAARC Development Fund - TOR for investment advisory
6 Sep 03, 2015 SAARC Development Fund -TOR for Strategic Plan For SDF
7 Sep 03, 2015 SAARC Development Fund - ToR for BPR
8 Sep 02, 2015 SAARC Development Fund - Request for Proposal
9 Sep 02, 2015 SAARC Development Fund - Note Verbal
10 Sep 02, 2015 मसलन्द सामान आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
11 Aug 20, 2015 विज्ञापन सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउ प्रस्तावको सूचना
12 Aug 05, 2015 चमेनागृह संचालन गर्ने सिलवन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना
13 Jul 26, 2015 Scholarships (2072-04-10)
14 Jul 26, 2015 नेपाली युनिकोड दस्तावेजहरु सजिलै हेर्न सकिने सुचना
15 Jul 14, 2015 Budget - FY 2015-16
16 May 22, 2015 Scholarships (2072-02-08)
17 May 10, 2015 Vacancy Announcement: SAARC Development Fund Secretariat, Thimphu, Bhutan
18 May 07, 2015 48th ADB Annual Meeting
19 May 06, 2015 Notice on clearance of rescue and relief consignment
20 Apr 13, 2015 सेवाकालिन तालिम (रा. प. द्दितिय श्रेणी)