Internal Services | Check Mail | नेपाली | English

Notices

S.No Date Title
1 Sep 16, 2019 संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ
2 Sep 02, 2019 JDS Scholarship Programme - for Master's Degree and Doctoral Degree is now open.
3 Aug 27, 2019 सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको तलबमान वृद्धि सम्बन्धमा ।
4 Aug 05, 2019 Japan Government Scholarship at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) for Master and Ph.D. Programs मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
5 Jul 23, 2019 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)
6 Jul 19, 2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
7 Jul 14, 2019 न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा ।
8 Jun 20, 2019 China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
9 Jun 19, 2019 नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सवै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध
10 Jun 16, 2019 प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
11 Jun 16, 2019 सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
12 Jun 15, 2019 India Technical & Economic Cooperation (ITEC) कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सम्वन्धमा ।
13 Jun 14, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-03/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
14 Jun 14, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-05/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
15 Jun 14, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-04/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
16 Apr 03, 2019 राजस्व परामर्श समितिको सूचना
17 Apr 03, 2019 Request for Expression of Interest (EOI) for Public Debt Management Expert
18 Apr 03, 2019 REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
19 Mar 24, 2019 Request for Expression of Interest (EOI) for Lead Economist
20 Mar 22, 2019 राजस्व परामर्श समितिको सूचना