Check Mail | नेपाली | English

Documents - Other Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
2 2020-2021 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
3 2020-2021 विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
4 2019-2020 हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)
5 2020-2021 असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
6 2019-2020 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
7 2019-2020 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
8 2019-2020 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
9 2019-2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
10 2019-2020 नयाँ तलबमान र सुविधा
11 2019-2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
12 2018-2019 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
13 2018-2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
14 2018-2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
15 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५
16 2017-2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५
17 2017-2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५
18 2018-2019 मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन
19 2017-2018 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५
20 2018-2019 आर्थिक वर्ष २०७५ ।७६ को नीति , कार्यक्रम तथा बजेट र कार्यान्वयन खाका सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका