Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, पौष अङ्क (२०७७) [Nepali version]
2 2020-2021 Newsletter AUG - NOV 2020
3 2020-2021 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म) [Nepali version]
4 2020-2021 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ [Nepali version]
5 2020-2021 Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2077/078
6 2019-2020 Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2076/2077
7 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, मंसिर अङ्क (२०७७) [Nepali version]
8 2020-2021 December 30, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank
9 2020-2021 December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank
10 2020-2021 December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank
11 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, कार्तिक अङ्क (२०७७) [Nepali version]
12 2020-2021 नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ [Nepali version]
13 2020-2021 आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ [Nepali version]
14 2020-2021 कर्जा सुरक्षण दोश्रो संशोधन नियमावली, २०७७ [Nepali version]
15 2020-2021 सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ [Nepali version]
16 2020-2021 सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बारेमा जानकारी [Nepali version]
17 2020-2021 व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ [Nepali version]
18 2020-2021 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ [Nepali version]
19 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, असोज अङ्क (२०७७) [Nepali version]
20 2020-2021 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (श्रावण देखि असोज मासान्तसम्म) [Nepali version]