Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2021-2022 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म) [Nepali version]
2 2020-2021 प्रदेश तथा स्थानीय तहकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७ [Nepali version]
3 2020-2021 Newsletter December 2020 - March 2021
4 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, फागुन अङ्क (२०७७) [Nepali version]
5 2019-2020 Development Cooperation Report FY 2019-20
6 2020-2021 March 19, 2021: Agreement between Government of Nepal and World Bank
7 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, माघ अङ्क (२०७७) [Nepali version]
8 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, पौष अङ्क (२०७७) [Nepali version]
9 2020-2021 Newsletter AUG - NOV 2020
10 2020-2021 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म) [Nepali version]
11 2020-2021 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ [Nepali version]
12 2020-2021 Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2077/078
13 2019-2020 Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2076/2077
14 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, मंसिर अङ्क (२०७७) [Nepali version]
15 2020-2021 December 30, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank
16 2020-2021 December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank
17 2020-2021 December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank
18 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, कार्तिक अङ्क (२०७७) [Nepali version]
19 2020-2021 नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ [Nepali version]
20 2020-2021 आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ [Nepali version]