Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Financial Sector Management & Corporation Co-ordination Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Dec 14, 2020 व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
2 Aug 01, 2020 Annual Status Review of Public Enterprises, 2020
3 May 27, 2020 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७७
4 Apr 24, 2020 हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)
5 Feb 20, 2020 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
6 Aug 01, 2019 Annual Status Review of Public Enterprises, 2019
7 May 29, 2019 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७६
8 Dec 21, 2018 मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन
9 Sep 23, 2018 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५
10 Aug 01, 2018 Annual Status Review of Public Enterprises, 2018
11 May 27, 2018 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७५
12 May 28, 2017 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७४
13 Feb 01, 2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
14 May 26, 2016 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७३
15 Jan 07, 2016 आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२
16 May 01, 2015 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७२
17 May 01, 2014 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७१
18 May 01, 2014 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७०
19 Jul 15, 2013 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६९
20 Jan 07, 2013 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६८
21 Jan 06, 2013 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६७
22 Jan 05, 2013 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६६
23 Jan 04, 2013 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६५
24 Jan 03, 2013 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६४
25 Jan 02, 2013 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६३
26 Jan 01, 2013 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६२
27 Dec 31, 2012 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६१
28 Dec 30, 2012 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०६०
29 Dec 29, 2012 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०५९
30 Oct 01, 2012 Annual Performance Review of Public Enterprises 2012
31 Oct 01, 2011 Annual Performance Review of Public Enterprises 2011
32 Oct 01, 2010 Annual Performance Review of Public Enterprises 2010
33 Oct 01, 2009 Annual Performance Review of Public Enterprises 2009
34 Oct 01, 2008 Annual Performance Review of Public Enterprises 2008
35 Oct 01, 2007 Annual Performance Review of Public Enterprises 2007
36 Oct 01, 2006 Annual Performance Review of Public Enterprises 2006