Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Administration Division

Introduction

A ministry of efficient, effective, responsive and result-oriented administrative system. To develop and operationalize a good human resource management, financial management and procurement system for the achievement of organizational objectives.

अर्थ मन्त्रालयमा मिति २०७५ पौष २७ गते मा भएको अर्थतन्त्रका समसामायिक विषयहरूको सन्दर्भमा संचालित सिकाई कार्यक्रम "FRIDAY LEARNING TALK SHOW PROGRAM" मा शिव राज अधिकारी ज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुदै ।

माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा ज्यूले मिति २०७५ मंसिर ०७ गते सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका प्रादेशिक गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिज्यूको रुपमा सम्वोधन गर्नु हुँदै ।

Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada speaks during a forum titled "BRI and South Asia" organized by Centre for South Asian Studies (CSAS) in Kathmandu, Nepal, Nov. 20, 2018

Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada met a delegation of European Investment Bank Vice-President Mc Dowel Andrew and his team today at Ministry of Finance (19th November 2018)

२०७५ मंसिर ०२ गते सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा ज्यूले प्रमुख अतिथिज्यूको रुपमा पानस मा दीप प्रज्चलन गरि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु हुँदै ।

बैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।

वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धमा (MOFCOM, KOICA, JICA, Australia Awards Scholarship)

Read More
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Contract Identification No: MOF/IT/01/77-78)

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Contract Identification No: MOF/IT/01/77-78)

Read More