Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents - Other Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ [Nepali version]
2 2020-2021 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ [Nepali version]
3 2020-2021 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय । [Nepali version]
4 2020-2021 विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता [Nepali version]
5 2019-2020 हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित) [Nepali version]
6 2020-2021 असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ [Nepali version]
7 2019-2020 सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरू [Nepali version]
8 2019-2020 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना । [Nepali version]
9 2019-2020 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ [Nepali version]
10 2019-2020 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ [Nepali version]
11 2019-2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६ [Nepali version]
12 2019-2020 नयाँ तलबमान र सुविधा [Nepali version]
13 2019-2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान । [Nepali version]
14 2018-2019 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता [Nepali version]
15 2018-2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ [Nepali version]
16 2018-2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ [Nepali version]
17 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५ [Nepali version]
18 2017-2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ [Nepali version]
19 2017-2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ [Nepali version]
20 2018-2019 मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन [Nepali version]