Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा ।यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले २०७६ माघ १७ गते भित्र आवेदन दिन हुन अनुरोध छ ।


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 1.79 MB Download