Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत खटाउने सम्बन्धमासन् २०२० को अवधिभर नेपालका विभिन्न हिमालहरुको आरोहण गर्न अनुमति लिएका पर्वतारोही दलका साथ सम्पर्क अधिकृतको रूपमा जान इच्छुक यस मन्त्रालय र अन्तरर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले २०७६/१०/२० गते भित्र यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा निवेदन दिन हुन अनुरोध छ |


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 0.39 MB Download