Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
News Highlights
 • 2019-01-20

  अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५

  Read More
 • Briefing to Diplomatic Missions and Development Partners for Nepal Investment Summit 2019 on January 16th, 2019. 2019-01-16

  Briefing to Diplomatic Missions and Development Partners for Nepal Investment Summit 2019 on January 16th, 2019.

  Read More
 • Hon. Finance Minister Dr.Yuba Raj Khatiwada met New Country Director of World Bank For Nepal, Ms. Idah Pswarayi-Riddihough and his team. 2019-01-14

  Hon. Finance Minister Dr.Yuba Raj Khatiwada met New Country Director of World Bank For Nepal, Ms. Idah Pswarayi-Riddihough and his team.

  Read More
 • अर्थ मन्त्रालयमा मिति २०७५ पौष २७ गते मा भएको अर्थतन्त्रका समसामायिक विषयहरूको सन्दर्भमा संचालित सिकाई कार्यक्रम 2019-01-11

  अर्थ मन्त्रालयमा मिति २०७५ पौष २७ गते मा भएको अर्थतन्त्रका समसामायिक विषयहरूको सन्दर्भमा संचालित सिकाई कार्यक्रम "FRIDAY LEARNING TALK SHOW PROGRAM" मा शिव राज अधिकारी ज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुदै ।

  Read More
 • माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा ज्यूले मिति २०७५ पौष २६ गते सहकारी उद्यम प्रवर्द्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूको रुपमा सम्वोधन गर्नु हुँदै । 2019-01-10

  माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा ज्यूले मिति २०७५ पौष २६ गते सहकारी उद्यम प्रवर्द्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूको रुपमा सम्वोधन गर्नु हुँदै ।

  Read More

CIAA Updates

Mof Nepal