Revenue Management Division

Publication

Joint Secretary

Mr. Bhupal Baral

Joint Secretary , Revenue Management Division

News

Image Date Title Download
2018-05-11 00:00:00 राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
2018-05-10 00:00:00 Signing Ceremony between the Government of Nepal and the World Bank
2018-05-09 00:00:00 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
2018-05-08 00:00:00 Remarks by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada during 51st Annual Meeting of Board of Governors, Manila, the Philippines on 5th May, 2018
2018-04-11 00:00:00 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
2018-04-22 00:00:00 गोरखा भूकम्पको तेस्रो समृति दिवसमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनी अवलोकनमा सहभागी हने बारे ।
2018-04-24 00:00:00 व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सप्ताह -२०७५ मा सहभागि हुने बारे ।
2018-04-22 00:00:00 गोरखा भूकम्पको तेस्रो समृति दिवसमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनी अवलोकनमा सहभागी हुने बारे ।
2017-10-15 00:00:00 Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC
2016-10-18 00:00:00 Statement by the Hon. Krishna Bahadur Mahara, Governor of the World Bank Group for Nepal