Revenue Management Division

Joint Secretary

Mr. Bhupal Baral

Joint Secretary , Revenue Management Division

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई वर्ष छ महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरू

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई वर्ष  छ महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरू

Related Documents

1 फाईल Download