आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

उत्तर कुमार खत्री

सहसचिव

नेपाल सरकार



सम्पर्क

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा
 
उत्तर कुमार खत्री (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: ukhatri@mof.gov.np